Kersvers minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) geeft aan dat de nieuwe Vlaams regering oog heeft voor de open ruimte in Limburg. “De gemeenten krijgen op deze manier dan ook meer financiële ademruimte en slagkracht. Zo kunnen we meer investeren en het landelijk karakter van onze gemeenten vrijwaren.”
Photo News Kersvers minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) geeft aan dat de nieuwe Vlaams regering oog heeft voor de open ruimte in Limburg. “De gemeenten krijgen op deze manier dan ook meer financiële ademruimte en slagkracht. Zo kunnen we meer investeren en het landelijk karakter van onze gemeenten vrijwaren.”

Meer dan 2 miljoen euro aan extra investeringsruimte voor Hechtel-Eksel: “Zo worden we niet gedwongen tot een fusie”

Het nieuwe Vlaams regeerakkoord  levert de gemeente Hechtel-Eksel flink wat extra investeringsruimte op. Burgemeester Jan Dalemans (Open Vld) en eerste schepen Nele Lijnen (Open Vld) beschouwen de 2.023.903,47 euro als een beloning voor hun titel van groenste gemeente van Vlaanderen. Bovendien is een fusie nu minder noodzakelijk. 

De financiële ondersteuning is samengesteld uit twee pijlers: enerzijds 50% tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage ter financiering van de ambtenarenpensioenen en anderzijds extra middelen uit een nieuw “Open Ruimtefonds”. Het Open Ruimtefonds is erop gericht om gemeenten meer middelen te geven om de open ruimte op hun grondgebied te onderhouden.

“Deze toelage is aanvullend op het Gemeentefonds, waar de gemiddelde jaarlijkse groei van 3,5% gehandhaafd blijft”, verduidelijkt Dalemans. “Deze extra toelage vanuit de Vlaamse Overheid zorgt ervoor dat we extra ruimte krijgen bij de realisatie van ons meerjarenplan”, zegt Jan Dalemans, die ook schepen is van Financiën.

Zuivere lucht

“Als groenste gemeente van Vlaanderen produceren onze bomen massaal zuivere lucht voor een grote regio. Blij dat daar eindelijk ook middelen tegenover staan”, vult eerste schepen en schepen van Bosland Nele Lijnen aan. Kersvers minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) geeft aan dat de nieuwe Vlaams regering oog heeft voor de open ruimte in Limburg. “De gemeenten krijgen op deze manier dan ook meer financiële ademruimte en slagkracht. Zo kunnen we meer investeren en het landelijk karakter van onze gemeenten vrijwaren.”

Dalemans voelt zich door de extra middelen niet gedwongen tot een fusie. “Men stimuleert wel vrijwillige fusies. Dat is een goede zaak, want fusies hebben enkel zin als er werkelijk een bestuurskrachtverhoging is en het DNA van de inwoners bij elkaar past.”

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer