Lommel Barrier
Google Maps Lommel Barrier

Oorzaak geurhinder wellicht gekend, effect meteen merkbaar

Naar alle waarschijnlijkheid is de oorzaak van het geurhinderprobleem aan het waterzuiveringsstation van Aquafin in Barrier gedetecteerd. Vermoedelijk gaat het om één van de bedrijven op het bedrijventerrein in Maatheide. Het betreffende bedrijf heeft de lozing van afvalwater tijdens het productieproces inmiddels stopgezet, het effect hiervan is meteen merkbaar.

Er worden nog verdere metingen uitgevoerd om definitief uitsluitsel te kunnen krijgen over de oorzaak van de geurhinder.  Aquafin treft momenteel in samenwerking met alle betrokken instanties de voorbereidingen om over te gaan tot dosering van actieve kool. Dit is een stof waar de in het afvalwater aanwezige stoffen zich aan binden, zodanig dat er minder gassen vrijkomen in de lucht. Op die manier wil Aquafin de geurhinder bestrijden.

Aangezien de vermoedelijke lozing intussen gestopt is en er weldra actieve kool gedoseerd zal worden, hoopt de stad dat de geurhinder in de komende uren stelselmatig zal afnemen.

Lees meer