Veegwagens gaan vanaf maandag 6 juli het onkruid te lijf in de Zeelse straten.
Geert De Rycke Veegwagens gaan vanaf maandag 6 juli het onkruid te lijf in de Zeelse straten.

Gemeente schakelt versnelling hoger met veegplan: “Houd parkeerverbod in de gaten als je boete wil vermijden”

Het nieuwe veegplan dat vorig jaar werd uitgerold in Zele krijgt meer vorm deze maand. Van 6 tot 24 juli zullen veegwagens het onkruid in de Zeelse straten verwijderen. “Vanaf nu wordt er niet meer enkel gesensibiliseerd, maar ook geverbaliseerd”, zegt schepen van Milieu Francis De Donder (Leefbaarder Zele).

Het lokale bestuur van CD&V en Leefbaarder Zele beloofde in hun bestuursakkoord meer dan ooit werk te maken van propere straten en pleinen: het veegplan moet daar invulling aan geven. “Jammer genoeg kon door de coronacrisis de veegbeurt in april niet plaatsvinden. We konden de straten moeilijk vegen in tijden wanneer mensen massaal moesten thuiswerken of niet konden gaan werken”, zegt De Donder.

Vanaf maandag 6 juli tot en met vrijdag 24 juli wordt het onkruid verwijderd op een ecologische manier, zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen. “Op die manier krijgt onkruidgroei minder kansen”, stipt de schepen aan. “Voor straten waarvoor parkeerverbod noodzakelijk is om de veegbeurt te kunnen uitvoeren, werden de data van de veegbeurten dit jaar reeds opgenomen in de afvalkalender. Ook op de website van Zele kan iedereen raadplegen wanneer zijn of haar straat aan bod komt. Om de hinder tot een minimum te beperken kiezen we bewust voor vakantieperiodes om het veegplan in de praktijk te brengen.”

Sneller en grondiger

De Donder roept de Zelenaars om rekening te houden met de geplande parkeerverboden in hun straat. “Om de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen we met aandrang het parkeerverbod strikt na te leven. Je geparkeerde wagen zal dan even naar een ander plekje moeten verhuizen. Zonder geparkeerde wagens op het te vegen parcours kunnen de machines én sneller én grondiger werken. Daar heeft iedereen baat bij.”

Vanaf dit jaar kijkt de politie ook mee toe op het naleven van het parkeerverbod. “De gemeenschapswachten controleren of wagens er al voor of pas na het plaatsen van de borden stonden”, zegt persofficier Johan De Bruycker. Tot vorig jaar werd er nog sterk ingezet op sensibilisering en informatieverspreiding via alle mogelijke kanalen: De Zelenaar, de gemeentelijke website en Facebookpagina en de IDM-afvalkalender. “Vanaf nu zetten we dus tegelijkertijd in op zowel het sensibiliseren alsook het verbaliseren. Houd dit dus goed in het oog als je een parkeerboete wil vermijden. Vanaf 2021 zal dit worden aangevuld met het takelen van wagens die het parkeerverbod herhaaldelijk negeren. Naast de parkeerboete zijn dan ook de takelkosten voor rekening van de foutparkeerder”, besluit De Donder. Die tot slot de Zelenaars nog oproept om het voetpad en de straatgoot voor hun huis proper te houden. “Volgens het politiereglement is dit verplicht.”

Lees meer