3 Het octrooi uit de 17e eeuw wordt zorgvuldig ingepakt;
Geert De Rycke Het octrooi uit de 17e eeuw wordt zorgvuldig ingepakt;

Heemkundige kring HOK slaat digitale weg in met Museum Zeels Erfgoed: “Topstukken ontsluiten via beeldbank Erfgoedcel Land van Dendermonde”

Op de heropening van het Museum Zeels Erfgoed is het nog wachten tot begin september. In coronatijden maakt de heem- en oudheidkundige kring (HOK) Zele van de gelegenheid gebruik om de topstukken uit haar collectie te digitaliseren in samenwerking met de Erfgoedcel Land van Dendermonde.

Sommige musea heropenden al de deuren, maar door de coronamaatregelen zien de vrijwilligers van het HOK het nog niet zitten om hun museum aan de Lokerenbaan opnieuw te openen voor het publiek. “Er moet naast andere maatregelen onder meer een circulatieplan worden opgesteld. Dat vraagt toch een bepaalde investering qua tijd en middelen”, zegt voorzitter Martine Smet.

In afwachting van de geplande heropening – als het virus geen roet in het eten gooit – op 5 september gingen de vrijwilligers al aan de slag om het museum op de digitale snelweg te zetten. Ze krijgen daarvoor de hulp van Erfgoedcel Land van Dendermonde.

Octrooi van aartshertogen

Maandagnamiddag werd één van de topstukken ingepakt. Het gaat om een octrooi dat in 1614 werd verleend door de aartshertogen Albrecht en Isabella, waarin ze toestemming gaven om de schuttersgilde Sint-Sebastiaan nieuw leven in te blazen. “Geen evidente beslissing, want een schuttersgilde was in die tijd een paramilitaire organisatie bestaande uit lokale burgers om de inwoners te beschermen”, weet museumcoördinator André Moens.

(lees verder onder de foto)

3 Door haar topstukken te digitaliseren wil de heem- en oudheidkundige kring (HOK) haar werking moderniseren.
Geert De Rycke Door haar topstukken te digitaliseren wil de heem- en oudheidkundige kring (HOK) haar werking moderniseren.

De Erfgoedcel kocht aangepast verpakkingsmateriaal aan om de digitalisering mogelijk te maken. “Iedereen zal het octrooi van thuis uit kunnen bewonderen via de beeldbank van Erfgoedcel Land van Dendermonde”, weet Michiel Dejonckheere, Consulent Communicatie en Publiekswerking van de Erfgoecel. Naast het octrooi zullen ook filmrolletjes van een kaartenboek met heel oude atlaskaarten van Zele digitaal ontsloten worden.

3 Museum Zeels Erfgoed van de Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele.
Geert De Rycke Museum Zeels Erfgoed van de Heem- en Oudheidkundige Kring van Zele.

Jongeren 

Met een nieuw educatief project hoopt het HOK in de toekomst ook meer jongeren warm te maken voor het museum en het Zeels erfgoed in het algemeen. Het figuurtje Klodde neemt kinderen op sleeptouw om het museum te verkennen. “Op onze website zijn ook werkblaadjes en extra weetjes te vinden om alles toegankelijker te maken”, klinkt het. “We willen voor iedereen bereikbaar zijn.”

Daarnaast broedt HOK ook op een nieuwe zaal met verkiezingsaffiches uit de geschiedenis van Zele. “Achter de schermen wordt er in elk geval hard gewerkt aan de heropening.”

Lees meer