Samenwerking moet gezondheid Berlarenaren verbeteren

Het gemeentebestuur en het OCMW van Berlare willen de komende jaren meer inzetten op de gezondheid van de bewoners. Daarom werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met vzw Logo Dender. "Die samenwerkingsovereenkomst moet leiden tot concrete acties die gebundeld worden in drie jaarthema's", zegt Gunther Cooreman, schepen van Volksgezondheid en OCMW-voorzitter. "Dit jaar zal er ingezet worden op het aanpakken van verslavingen. Volgend jaar staat een gezonde voeting op het programma en in 2018 willen we meer gaan inzetten op beweging."


Er worden verschillende acties op poten gezet die zich richten naar een bepaalde doelgroep of naar de hele bevolking. Vzw Logo Dender stelt zijn expertise ter beschikking op het vlak van informatie, promotie en advies op maat. De thema's worden via verschillende kanalen gepromoot en een stuurgroep zal zich buigen over nieuwe initiatieven. (KDBB)

Lees meer