Jan Van Hee.
Foto Geert De Rycke Jan Van Hee.

Sp.a/groen vraagt waakzaamheid voor kansarmoede in Berlare

Oppositiepartij sp.a/groen vraagt om waakzaam te zijn voor de armoede in Berlare. Uit de kansarmoede-index van 2019 blijkt dat de gemeente het niet zo goed doet. “Het verschil tussen zeer arm en zeer rijk wordt in onze gemeente steeds opvallender en daar moeten we op letten”, zegt gemeenteraadslid Jan Van Hee. 

“Berlare is een zeer rijke gemeente tot op zekere hoogte, maar achter de gevel is er ook kansarmoede en daar moeten we rekening mee houden”, klinkt het. In 2019 was de armoede-index 12,9 procent, wat ongeveer ligt op het Vlaamse gemiddelde. “We hopen dat de gemeente toch nog met een oplossing komt om hier dat cijfer te doen dalen, want op dit moment is er in het meerjarenplan maar weinig over te vinden hoe ze dit kunnen oplossen”, klinkt het. 

Bij het nieuwe bestuur werd ook de werkgroep armoede geschrapt als adviesorgaan. De partij hoopt dat er binnenkort een nieuw orgaan zal opgestart worden om de bewoners die het moeilijk hebben beter te begeleiden. 

“Een gemeentebestuur moet er zijn voor iedereen, en vooral voor de zwakkeren in de samenleving. Laten we dit gigantische probleem niet ontkennen en onmiddellijk een taskforce opzetten, zoals dat ook voor corona gebeurde”, besluit gemeenteraadslid Jan Van Hee. 

Lees meer