2 De buurtbewoners van Herne, Bever en Edingen blijven zich verzetten zich tegen de windmolens.
Mozkito De buurtbewoners van Herne, Bever en Edingen blijven zich verzetten zich tegen de windmolens.

Heisa windturbineproject waait weer op: “Volgende maand vragen we een vergunning aan”

Eoly, een groene dochteronderneming van Colruyt, maakte bekend om in maart een vergunning aan te vragen om vier windturbines langs de E429 in Silly te plaatsen. De windturbines komen er op de grens van Vlaanderen en Wallonië. “Wij luisteren naar de bezorgdheden van de omwonenden en hebben op die manier al heel wat mensen kunnen geruststellen”, aldus expansieverantwoordelijke Stefaan Verhamme. 

Het voorbije jaar bleef het stil rond het windturbineproject. Vorige week organiseerde Eoly een infoavond om de omwonenden op een correcte manier te informeren. “Het was geen klassieke informatievergadering, eerder een participatieproject waarbij verschillende panelen werden opgesteld met bouwplannen en foto’s. De burgers konden individueel hun vragen stellen waar wij zo goed mogelijk een antwoord op geboden hebben”, vertelt Verhamme. 

Voor Eoly zijn de volgende stappen meer dan duidelijk. “Wij zullen in maart de vergunning aanvragen voor de plaatsing van vier windturbines langs de E429 in Silly. Deze komen in agrarisch gebied ten zuiden van de snelweg. In april komt daarna een openbaar onderzoek waarbij de mensen kunnen reageren, zo kan de officiële beslissing in het najaar genomen worden.”

Burgerplatform Respect

De voorbije maanden heeft Burgerplatform Respect ook niet stil gezeten. Vorig jaar organiseerden ze nog een infoavond over de impact van windturbines op de gezondheid. “We nodigden de Portugese professor Mariana Alves-Pereira uit die met een team al een hele tijd onderzoek voert naar de gevolgen van infrasoon en laag frequent geluid op het menselijk lichaam,” aldus woordvoerster van Respect Sandra Verweij. Professor Pereira bracht toen ook enkele schokkende gevolgen aan het licht. “Je hoort de infrasone geluiden niet, maar je lichaam voelt ze wel. Je lichaam zal zich verzetten tegen deze geluiden waardoor het invloed heeft op de hartspier of je er zelfs een hartinfarct van kan krijgen.” 

2 Sandra Verweij, woordvoerster van Burgerplatform Respect.
Mozkito Sandra Verweij, woordvoerster van Burgerplatform Respect.

Het burgerplatform is een samenwerking tussen de Vlaamse én de Waalse gemeenschap. Zowel de inwoners van Herne, Bever en Silly zijn tegen de komst van de windturbines. “De gemeentebesturen van Bever en Herne hebben al laten blijken dat ze achter hun inwoners staan en dus tegen de komst van windturbines.”

Waals grondgebied

De windturbines zullen dan wel op het Waals grondgebied komen, maar dat betekent niet dat de Vlaamse buurgemeenten geen hinder zullen ondervinden. Sterker nog: vooral Vlaanderen zal de negatieve gevolgen dragen. De windturbines worden bij enkele mensen bijna in hun achtertuin geplaatst. “Als dit project doorgaat, woon ik binnenkort op 400 meter van de windturbines. Dat is helemaal niet menselijk aangezien de wind bijna het hele jaar naar de kant van Vlaanderen blaast. Hier wonen gezinnen, je kan het ze niet aandoen dat ze hun huis moeten verkopen omdat ze hun rust hier niet meer vinden. Als ze het al verkocht zouden krijgen, want wie wil er nu nog vlak naast een windturbine wonen? Niets tegen windturbines, zeker niet, aangezien ze heel goed voor het milieu zijn. Maar vanaf het moment dat ze te kort in je buurt komen zeg je toch liever nee”, vult Verweij aan. 

De buurtbewoners komen niet voor het eerst in opstand tegen de komst van windturbines. In 2017 diende Eoly al een bouwaanvraag in voor drie windturbines op de Heyselvlakte in Herne. Deze plannen werden echter geschrapt door Eoly dankzij een petitie met 4.000 bezwaarschriften . 

Lees meer