2 Het nieuwe plan voor de havenuitbreiding voorziet een containerdok met een knik dat het Scheldedorp Doel volledig vrijwaart maar er is toch andermaal protest gerezen.
Kristof Pieters Het nieuwe plan voor de havenuitbreiding voorziet een containerdok met een knik dat het Scheldedorp Doel volledig vrijwaart maar er is toch andermaal protest gerezen.

Al vier verzoeken bij Raad van State voor vernietiging plannen voor havenuitbreiding: “Gemaakte afspraken worden niet nagekomen”

Er zijn bij de Raad van State al vier verzoeken ingediend tegen de plannen voor de havenuitbreiding. De indieners zijn de Polder Land van Waas, de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder, de onafhankelijke Landbouwgemeenschap Wase Polder en de kerkfabriek van Doel. De Vlaamse overheid reageert verbolgen maar het actiecomité Doel 2020 is niet verbaasd. “De gemaakte afspraken worden immers niet nagekomen.”

Bij de Vlaamse overheid drukt men zijn verbazing uit over de rechtsgang, want er is dit keer veel aandacht besteed aan inspraak. In 2016 vernietigde de Raad van State de plannen voor de havenuitbreiding en het Saeftinghedok. Om geen tweede keer met de kop tegen de muur te lopen, werd de procedure ‘Complex Project’ opgestart om extra containercapaciteit te zoeken in het havengebied. Voor het eerst werd hiervoor ook rond de tafel gezeten met het actiecomité Doel 2020. In juni 2018 leidde dat tot een soort voorakkoord tussen bevoegd minister Ben Weyts en Doel 2020. De actie- en bewonersgroep Doel 2020 verklaarde zich bereid om verder mee te werken aan een alternatief dat de toekomst van Doel vrijwaart. Ook de landbouwers waren bereid mee te werken, weliswaar met lange tanden.

2
Foto Kristof Pieters

Inname landbouwgrond

Tot verrassing van de overheid zijn er nu toch juridische procedures gestart. De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder strijdt voor het behoud van het bedreigde erfgoed van Doel en de polders. Volgens de vereniging is voldoende economische groei mogelijk binnen de huidige grenzen van de haven. De Polder en de landbouwers gaan niet akkoord met de inname van landbouwgrond voor natuurcompensaties.

Dat er nu toch geprocedeerd wordt, heeft volgens Doel 2020 te maken met het niet nakomen van gemaakte afspraken. “Er zijn enkele minimale principes afgesproken maar er is nog altijd geen zicht op uitvoering”, zegt woordvoerder Jan Creve. “Meer nog, bepaalde figuren maken om de haverklap duidelijk dat wonen in Doel voor hen sowieso niet kan. Ondertussen werd ook Prosperpolder-Zuid toch aangeduid als natuurcompensatiegebied. De megabuffer die de polderdorpen moet beschermen wordt amper verhoogd. Het waardevolle bouwkundig erfgoed staat twee jaar na het akkoord verder weg te zakken. Het moet dus niet verbazen dat in die context het project in zijn huidige vorm gecontesteerd wordt.”

Geen overleg meer

Ondertussen werkt het studiebureau Omgeving aan een toekomstplan voor Doel. “Maar over wat met die studie wel of niet zal gebeuren is geen enkele garantie”, vervolgt Creve. “Het werk van het studiebureau en de begeleidende werkgroep Doel zou ook in volle onafhankelijkheid plaatsvinden, maar de voor vandaag geplande vergadering werd plots afgeblazen omdat bij de ‘politieke taskforce’ een aantal vragen gerezen zijn. Het feit dat er sinds de machtswissel in het Antwerps Havenbedrijf géén enkel rechtstreeks gesprek meer plaatsvond tussen de actiecomités en Havenbestuur heeft de zaak evenmin vooruit geholpen.”

Doel 2020 blijft ervan overtuigd dat er een gedragen oplossing mogelijk blijft voor de havenontwikkeling. “Maar dat veronderstelt wel dat afspraken worden nageleefd en er opnieuw een open communicatie komt.”

Door de coronacrisis is de termijn om naar de Raad van State te stappen tegen het voorkeursbesluit verlengd tot 2 juni. Het zou dus kunnen dat er nog extra verzoeken tot vernietiging worden ingediend.

Lees meer