2 Het verlaten dorp. Volgens Weyts zal er in de toekomst opnieuw ruimte voor bewoning zijn.
Kristof Pieters Het verlaten dorp. Volgens Weyts zal er in de toekomst opnieuw ruimte voor bewoning zijn.

Doel blijft bestaan, ondanks uitbreiding haven: “En er zal weer plaats zijn voor bewoning”

Vlaamse regering gaat voor Saeftinghedok met een knik

Het Scheldedorp Doel blijft bestaan. De Vlaamse regering heeft beslist dat het dorp bij een volgende uitbreiding van de haven gevrijwaard zal blijven. “En er zal plaats zijn voor bewoning”, zegt minister Ben Weyts. Het nieuwe Saeftinghedok wordt met een knik aangelegd om dit mogelijk te maken. Tegelijk kondigt Weyts aan dat er extra geïnvesteerd zal worden in mobiliteitsmaatregelen in de omliggende regio.

De Vlaamse regering gaat verder met het zogenaamde ‘9de alternatief’ of ‘Saeftinghedok-light’ dat minister Ben Weyts eerder dit jaar op tafel legde in het dossier van de havenuitbreiding. “Grondig en uitgebreid onderzoek bevestigt nu dat dit alternatief de beste manier is om met een minimale impact op de omgeving extra containercapaciteit te creëren”, zegt Weyts. “De extra capaciteit wordt immers grotendeels gerealiseerd door inbreiding binnen de bestaande dokken. Er komt binnen de haven plaats voor 4 miljoen extra containers dankzij de bouw van extra kades langs het Waaslandkanaal en in het Doeldok en in een nieuw insteekdok ten noorden van de Zandvlietsluis. Aanvullend wordt er capaciteit gecreëerd voor nog eens 3,2 miljoen containers door een beperkt nieuw dok, dat enkel langs de zuidzijde ontwikkeld wordt.”

Dit Saeftinghedok krijgt een soort knik naar het zuiden, waardoor het niet langer dwars door het polderdorp Doel gaat, maar start in het bestaande Deurganckdok. “Het aansnijden van bestaande natuur blijft hierdoor beperkt”, vervolgt Wetys. “Er zijn slechts beperkte onteigeningen nodig en het dorp Doel blijft gevrijwaard. Het onderzoek wijst uit dat andere alternatieven een grotere impact zouden hebben op de leefomgeving. Bijvoorbeeld omdat er slikken en schorren zouden moeten sneuvelen of omdat het Scheldewater zou vertroebelen door bijkomende baggerwerken. Maar er komen natuurlijk wel compensaties voor de stukken natuur die wel aangesneden moeten worden. Zo wordt er onder meer gedacht aan de verdere inrichting van de Prosperpolder Zuid als natuurgebied.”

1998

Het dorp Doel wordt in het plan volledig gevrijwaard. “Maar een terugkeer naar de situatie van voor 1998 zal niet mogelijk zijn”, tempert Weyts het enthousiasme. “In samenspraak met de inwoners en de gemeente Beveren bekijken we de invulling van Doel. Ruimte voor bewoning zal er wel zeker zijn.” Bedoeling is dat de Vlaamse regering in april 2019 een volgende horde neemt en dat daarna het openbaar onderzoek start.

Volgens minister Weyts komen er ook mobiliteitsmaatregelen in het Waasland om te vermijden dat de regio overbelast wordt. “De extra containers moet voornamelijk vervoerd worden via het spoor en de binnenvaart en niet via vrachtwagens”, benadrukt Weyts. “Dat is mogelijk, omdat dit scenario een concentratie van goederenstromen creëert op één locatie: ten noorden van het Deurganckdok en ten zuiden van het nieuwe dok. Dankzij die concentratie kan de afvoer van containers voornamelijk georganiseerd worden via de binnenvaart en het spoor.” Weyts mikt op een aandeel van 42% per binnenschip en 15% per spoor. Er komt ook walstroom, als alternatieve energiebron voor afgemeerde schepen en er wordt maximaal ingezet op elektrificatie van de terminals om de uitstoot te verminderen.

2 Het plan van een Saeftinghedok met een knik vrijwaart het Scheldedorp Doel volledig.
Kristof Pieters Het plan van een Saeftinghedok met een knik vrijwaart het Scheldedorp Doel volledig.

“Positief nieuws maar nog veel vragen onbeantwoord”

Het actiecomité Doel 2020 reageert voorzichtig positief op het nieuws. “Het is nog geen definitieve beslissing van de regering maar ik kan me moeilijk voorstellen dat men in dit dossier nu plots nog een andere bocht gaat nemen”, zegt woordvoerder Jan Creve. “We hebben altijd gezegd te willen meewerken aan een compromis en bewoning is uiteraard een voorwaarde die we stellen. Volgens ons zal er weinig of geen verschil zijn met de huidige situatie want het Saeftinghedok ligt even ver van het dorp dan het Deurganckdok. Mits voldoende buffering is bewoning dus perfect mogelijk. Er is echter nog een lange weg te gaan. Vooral op vlak van mobiliteit blijven er nog heel wat vragen onbeantwoord. De minister belooft dat het grootste deel van de containers per spoor of binnenschip zullen getransporteerd worden maar ik denk dat het moeilijk zal zijn om die belofte waar te maken.”

39 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Ludo Wouters

    Ga eens een kijkje nemen in Doel en vraag je dan af of je daar nog wel WILT wonen. Ik ben er een paar keer geweest en echt leefbaar is het daar niet, zelfs niet wanneer het opgewaardeerd wordt.

  • Yves Van Rossem

    Waarom moest Doel dan eerst omgetoverd worden tot een spookdorp ? Worden de personen die verantwoordelijk zijn voor deze kwakkel, met soms héél wat menselijk leed tot gevolg, ter verantwoording geroepen met een gepaste straf als gevolg ?

Lees meer