Annemie Charlier sprak tijdens een druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie van het actiecomité Doel 2020.
rv/Bruno Stevenheydens Annemie Charlier sprak tijdens een druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie van het actiecomité Doel 2020.

Gedeputeerde Annemie Charlier (N-VA) spreekt op nieuwjaarsreceptie Doel 2020 steun uit voor nieuwe bewoning in Doel

N-VA Beveren vindt dat ze voor haar beurt spreekt

Gedeputeerde Annemie Charlier (N-VA) heeft op de nieuwjaarsreceptie van het actiecomité Doel 2020 haar steun uitgesproken voor nieuwe bewoning in het dorp. Haar partijgenoten van N-VA Beveren vinden dat ze voor haar beurt heeft gesproken. “Dit is een bevoegdheid van de gemeente en er is voorlopig nog geen standpunt ingenomen”, reageert schepen Boudewijn Vlegels.

In het ontmoetingscentrum De Doolen in Doel vond zaterdag de jaarlijkse en druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie van Doel 2020 plaats. Gastspreker was Annemie Charlier (N-VA), gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen. Charlier drukte haar steun uit voor het behoud van Doel en verklaarde zich gezien het plan van minister Ben Weyts optimistisch over de toekomst. “Dit prachtig polderlandschap mogen we niet zomaar verloren laten gaan. We moeten zorgen voor een gezond evenwicht tussen erfgoed, het bewaren van de open ruimte, welvaart en welzijn”, luidde de boodschap. Charlier verklaarde zich ook expliciet voorstander van bewoning in Doel en van een creatieve aanpak in het door de overheid gehavende dorp. Het pleidooi voor bewoning door Charlier viel op. Vooral omdat het gemeentebestuur van Beveren vooralsnog niet zo ver wil gaan.

Jan Creve (Doel 2020) verklaarde zich tevreden met de uitgesproken steun van de gedeputeerde, maar maakte ook duidelijk dat veel uit het plan dat nu op tafel ligt nog effectief moet uitgevoerd worden. “Voor Doel 2020 gaat het om meer dan het dorp alleen. Wij willen absolute garanties voor de leefbaarheid van de ganse streek. En een echte toekomst voor Doel en de polder. Dat wil zeggen: een evenwicht waarin naast de haven en natuur voldoende rekening wordt gehouden met bewoners, landbouwers en erfgoedlandschap”.

Boudewijn Vlegels, schepen van Ruimtelijke Ordening en voorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeoever, vindt dat zijn partijgenote voor haar beurt heeft gesproken. “Dit valt immers onder de bevoegdheid van de gemeente”, reageert hij. “De gemeenteraad heeft tot tweemaal toe een standpunt geformuleerd in het geval Doel behouden zou blijven. We zien dan vooral mogelijkheden op vlak van recreatie, toerisme en toelevering van havenbedrijven. Er kan een beperkte bewoning worden toegestaan in functie hiervan, maar het is zeker niet onze bedoeling om het hele dorp herop te bouwen. We gaan als gemeente binnenkort een nieuw advies formuleren, maar de zaken liggen niet zo eenvoudig als sommige laten uitschijnen. Doel zal met het boomerangdok immers volledig ingesloten liggen. Omwille van het contact met de Schelde zijn er zeker opportuniteiten, maar er is ook een financieel plaatje aan verbonden en daarover hebben we nog niemand gehoord.”

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer