Een werkgroep buigt zich over de toekomst van Doel maar het gemeentebestuur wil niet rond dezelfde tafel gaan zitten als de actiecomités.
Kristof Pieters Een werkgroep buigt zich over de toekomst van Doel maar het gemeentebestuur wil niet rond dezelfde tafel gaan zitten als de actiecomités.

Gemeentebestuur wil niet in zelfde werkgroep zetelen als actiecomités Doel 2020 en Doelland

Het gemeentebestuur van Beveren heeft aan de Vlaamse overheid laten weten geen deel te willen uitmaken van een overlegorgaan rond de toekomst van het Scheldedorp Doel als ook het actiecomité Doel 2020 en Doelland, het project van de faculteit architectuur van de KULeuven, daar deel van uitmaken. Het actiecomité reageert teleurgesteld. Schepen Boudewijn Vlegels (N-VA) ziet meer heil in rechtstreekse contacten met de kabinetten en de administratie.

Een formele beslissing van de Vlaamse Regering is er nog niet maar het lijkt meer dan waarschijnlijk dat Doel bij een havenuitbreiding gespaard zal blijven. Bevoegd minister Ben Weyts maakte al herhaaldelijk duidelijk dat hij voorstander is van een bijkomend containerdok dat haaks op het Deurganckdok komt te liggen en zo Doel spaart. Volgens Weyts zal er ook opnieuw gewoond kunnen worden in Doel. In welke vorm en omvang dat zal gebeuren, is momenteel het onderwerp van gesprekken binnen de ‘Werkgroep Doel’ die zich buigt over de toekomst van het dorp. In die werkgroep zitten het Havenbedrijf, de MLSO, vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid maar ook Doel 2020, de Derde Generatie en het Doelland-initiatief. De gemeente Beveren heeft in een brief aan de overheid laten weten dat ze weigert om deel uit te maken van deze werkgroep. Daarnaar gevraagd door gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens (Beveren 2020) bevestigde schepen Boudewijn Vlegels (N-VA) dat zij niet van dezelfde vergadering wensen deel uit te maken als Doel 2020 en Doelland.

“We zien hier het nut niet van in”, reageert Vlegels. “Voor ons is er weinig of geen verschil tussen het actiecomité Doel 2020 en de partij Beveren 2020. Waarom zouden we met één partij in een werkgroep gaan zitten en alle andere partijen in de raad negeren? De plannen die Doelland lanceerde zijn dan weer onrealistisch. Deze groep van architecten spreekt van een dorp waar drieduizend mensen kunnen wonen. We zijn zeker bereid om over de toekomst te praten van Doel maar onze visie is toch wel anders. Bewoning zal daarbij ondergeschikt zijn en is dan vooral bedoeld om de sociale controle te verbeteren. We hebben trouwens wel degelijk contact met de verschillende kabinetten en administraties maar in één werkgroep gaan samenzitten met deze actiecomités? Daar zien we echt niet de meerwaarde van in.”

Het actiecomité Doel 2020 begrijpt niet waarom het gemeentebestuur zich zo halsstarrig blijft opstellen. “Sinds 2016 wordt er tussen het Antwerps Havenbedrijf, de Vlaamse administratie en Doel 2020 gepraat. Dat gebeurt in een sfeer van dialoog, constructief overleg en wederzijds respect. Zelfs de bevoegde minister Ben Weyts voelde zich niet te beroerd om rechtsreeks met Doel 2020 in overleg te gaan”, reageert Jan Creve. “Maar voor het college is dat blijkbaar allemaal van nul en generlei waarde. We roepen op om te stoppen met nutteloze achterhoedegevechten, ingegeven door rancunes uit het verleden. Oplossingen voor de regio kunnen er alleen komen door dialoog. Niet door er van weg te lopen.”

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer