Kritiek op verkaveling in Appelstraat

De gemeenteraad van Beveren heeft gunstig advies verleend voor de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied in de Appelstraat in Melsele. Het gaat om een gebied van 4,3 hectare. De woondichtheid werd verhoogd van 30 naar 35 woningen per hectare en er moeten tenminste 20 procent sociale woningen voorzien worden. De oppositie in de gemeenteraad ziet de verkaveling echter niet zitten omdat er andermaal open ruimte wordt aangesneden. "Dit is de reden waarom de woonbehoeftenstudie destijds niet hebben goedgekeurd", zegt Kristien Hulstaert (Groen-sp.a). "Dit gebied aansnijden is onverantwoord. Ook op vlak ontsluiting is het om problemen vragen. Er is nog niet geweten wat de impact gaat zijn van een nieuwe brug of tunnel over of onder de spoorweg." André Buyl (VB) sluit zich hierbij aan. "Het gaat hier bovendien niet om een aansluiting van een kleine woonwijk maar om een gebied van 4 hectare. Dat zet de deur open om nadien nog verder te ontwikkelen." Volgens schepen Boudewijn Vlegels (N-VA) is verdere uitbreiding onmogelijk. "Aan de overkant van het spoor is enkel landbouwgebied", legt hij uit. "De verkaveling biedt bovendien ook een oplossing voor de parkeeproblematiek in de Spoorweglaan. We kunnen dan een garageontsluiting realiseren aan de achterkant van de bestaande woningen." (PKM)

Lees meer