Strengere regels voor RUP Grootenbosch

De gemeenteraad heeft het RUP Grootenbosch definitief goedgekeurd, maar na opmerkingen van verschillende beleidsorganen zoals de provincie, Gecoro en de Vlaamse overheid zijn de regels nog wel iets strenger afgebakend. Het RUP werd opgemaakt ten behoeve van het arboretum Grootenbosch in de Bosstraat.


De meeste opmerkingen gingen over de woonfunctie van het gebouw. Dat is namelijk gelegen in agrarisch gebied. In het RUP werd nu nogmaals duidelijk gestipuleerd dat wonen enkel mogelijk is zolang het arboretum publiek wordt uitgebaat. Het gaat om een conciërgewoning en de woonfunctie stopt als het arboretum niet meer toegankelijk is voor het brede publiek. Daarna kan het gebouw enkel nog fungeren als dienstgebouw in parkgebied. Het RUP bepaalt verder dat enkel ter plaatse gekweekte zaden, bomen en planten kunnen worden verkocht. Er wordt tot slot een zeer beperkte horecafunctie toegelaten. (PKM)

Lees meer