Amper enkele maanden na de start van het eerste BIN is ook de aanpalende wijk gestart met een buurtinformatienetwerk.
Foto Kristof Pieters Amper enkele maanden na de start van het eerste BIN is ook de aanpalende wijk gestart met een buurtinformatienetwerk.

Tweede BIN van start

Eind vorig jaar werd in Beveren het eerste charter voor de oprichting van een buurtinformatienetwerk of BIN ondertekend. Dit eerste BIN ging van start in de wijk Gaverland in Beveren. Er is nu een tweede BIN van start gegaan, waarbij het initiatief komt van bewoners van de wijk Gaverland op grondgebied van Melsele.

"Ik hoorde onlangs dat de buren van de Gaverlandwijk in Beveren een BIN hadden opgericht en het leek me een interessant idee om hetzelfde te doen voor de inwoners van Gaverland in Melsele", zegt BIN-coördinator Bart Helskens.


"Momenteel hebben zich al een 50-tal leden aangemeld." Burgemeester Marc Van de Vijver is blij dat het eerste BIN aanstekelijk werkt voor andere wijken. "Eind december lanceerden we de oproep tot oprichting van Buurtinformatienetwerken naar de bevolking. Vandaag ondertekenden we al het tweede BIN-charter en er staan nog een aantal BIN's op stapel. De bevolking is duidelijk klaar voor zulke burgerinitiatieven."

Politie aanspreekpunt

Het BIN Gaverland Melsele omvat het gebied tussen de Dijkstraat, Koolputstraat, Gaverlandstraat en de wijk Vesten rond de Keizer Karelstraat." Peter Reynders en Emiel Verhoeven zijn de assistenten van de BIN-coördinator. Inspecteur Stijn De Lille zal namens de politie het aanspreekpunt zijn.


(PKM)

Lees meer