6
Kristof Pieters

Waasland reageert overwegend positief op akkoord rond havenuitbreiding

Zowel politici als actiecomités reageren overwegend positief op het bereikte akkoord voor de havenuitbreiding. Vooral het feit dat de regering ook maatregelen neemt op vlak van mobiliteit, kan op goedkeuring rekenen. Bij Groen klinkt wel kritiek en vindt men de havenuitbreiding te veel op maat gemaakt van de containerbehandelaars.

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V): “Containerbehandelaars werden al zenuwachtig”

“Het is positief dat er een beslissing is genomen want ik stelde toch wel vast dat er bij de containerbehandelaars wat zenuwachtigheid was ontstaan. Volgende week komen er een aantal grote bazen uit Singapore langs en als er geen beslissing was gevallen, zouden die ongetwijfeld beginnen uitkijken naar andere mogelijkheden in Rotterdam of Duitsland. Het is belangrijk om de welvaart en tewerkstelling hier te behouden. Tegelijk hebben we altijd aangedrongen dat een havenuitbreiding gepaard moet gaan met de nodige infrastructuurwerken. Ik ben tevreden dat men nu ook het Waas mobiliteitsplan heeft opgenomen. In het verleden werd er enkel over een containerdok gesproken met geen woord gerept over flankerende maatregelen. Er zijn echter nog andere zaken die aandacht moeten krijgen, zoals het dossier voor een goederenspoor richting Zelzate.” Van de Vijver roept de Vlaamse overheid wel op om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. “Want het behoud van Ouden Doel en Prosperpolder hadden we eerder al verkregen maar bij onderhandelingen over toekomstplannen blaast men nog altijd warm en koud tegelijk en dat begint tot frustratie te leiden.”

Van de Vijver wil ook meewerken aan een toekomstplan voor Doel. “We moeten hiervoor de tijd nemen maar dit mag ook geen tien jaar aanslepen. Er moet nu een consensus bereikt worden over wat die toekomst kan inhouden. We willen wel niet meegaan in onnozele ideeën zoals dat van Doelland, die een nieuw dorp met 3.000 woningen voorstelt. Er zal trouwens ook een kostprijs aan verbonden zijn.”

6
Kristof Pieters

Jan Creve (Doel 2020):  “Wel bewoning maar geen grootschalige bouwprojecten”

“We zijn uiteraard niet euforisch over de havenuitbreiding. Dit is en blijft een compromis maar we zijn wel blij dat er nu duidelijkheid is over Doel en dat er ruimte is voor een nieuwe toekomst. Wat dit concreet zal betekenen, is nog afwachten maar er wordt over gepraat en het gaat de goede richting uit.” Zelf heeft Doel 2020 geen echt voorkeursscenario. “We vinden vooral dat het niet te bruusk en snel moet gaan. Momenteel zijn er gesprekken bezig binnen een werkgroep waarin ook de overheid, het Havenbedrijf en de Maatschappij Linkerscheldeoever zetelen. Er zijn uiteraard verschillende visies maar in essentie is iedereen het er wel over eens dat er terug bewoning mogelijk moet zijn. In welke omvang is nog de vraag. We staan ook niet achter het idee om hier plots immobiliënmakelaars op los te laten. Men kan geen dorp vanuit het niets optrekken. Geen grootschalige bouwprojecten dus. De ideeën van Doelland hebben wel hun plaats in dit verhaal, de architecten zijn er al drie jaar intens mee bezig. Maar we moeten wel vertrekken vanuit de huidige toestand, wat nu nog overeind staat of wat kapot geslagen is. In heel de vernieling zit trouwens ook potentie. We zullen Doel niet terug maken zoals het ooit was maar er is nu wel ruimte voor een toekomst.”

6
Kristof Pieters

Koen Daniëls (Vlaams parlementslid N-VA): “Vrachtverkeer actief sturen en weghouden uit de dorpscentra”

“Ik ben vooral tevreden dat alle mobiliteitsmaatregelen die het Waasland vroeg en onderhandeld heeft, ook opgenomen zijn in de beslissing. De westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven had er al moeten zijn voor ons. Dit was vanuit de regio een breekpunt. Zonder nieuwe ontsluiting ging het feest niet door. Men kan geen extra dok graven zonder plan voor het vrachtverkeer. Met de westelijke ontsluiting komt dit verkeer recht op de snelweg en rijden ze niet door de Wase dorpen. Er zijn misschien nu wel smalende reacties omdat er nog containers bijkomen maar anderzijds blijft nu wel de afhandeling ervan hier en gaat deze niet naar Le Havre of Rotterdam. Als de containerbehandelaars vertrekken dan vertrekken ze immers massaal. Positief is ook dat de verbinding tussen de E34 en de N70 werd opgenomen in de beslissing. Onze eigen kmo-zones moeten immers ook bereikbaar blijven. Er wordt trouwens niet alleen geïnvesteerd in nieuwe wegen. Om het sluipverkeer tegen te gaan komen er maatregelen om vrachtverkeer actief te sturen. Daar zijn verschillende instrumenten voor: dat gaat van ANPR-camera’s en kilometerheffing tot het inbouwen van vrachtwagensluizen. Ik ben de voorbije jaren in het Vlaams parlement steeds op deze nagel blijven kloppen. Volgende legislatuur zal nu opgevolgd moet worden dat hetgeen op de sporen is gezet ook wordt uitgevoerd.”

6
Kristof Pieters

Eerste schepen Filip Kegels (N-VA): “Eindelijk ook budget en timing voor mobiliteitsmaatregelen”

“Dit is voor Beveren en het Waasland toch wel een mijlplaat. Alle mobiliteitsmaatregelen zijn namelijk ook in het akkoord opgenomen en er is een budget en een timing tegenover gezet. Dit is een groot verschil met het verleden. Er is nu rekening gehouden met de verzuchtingen van de lokale overheden. We hebben met de verbindingsweg tussen de E34 en N70 zelfs meer gekregen dan we vroegen. De afgelopen vier jaar hebben we hiervoor wel de kabinetten platgelopen. Daar hebben we ook duidelijk gemaakt dat er zonder westelijke havenontsluiting nooit geen akkoord mogelijk was. Wat de toekomst van Doel betreft, moeten we nu rustig de tijd nemen om een goede invulling te zoeken. Het belangrijkste is dat er een akkoord is waarmee iedereen kan leven. Nu kan de rust wat terugkeren in de streek.”

6
Kristof Pieters

Ann Vermeulen (gemeenteraadslid Groen): “Geen enkele reden tot juichen”

“Men spreekt van een historisch akkoord maar we zien geen reden tot juichen. Dit is een uitbreiding van de haven die afgestemd is op de containertrafiek. Wij hebben met Groen een andere toekomst voor ogen met meer duurzame jobs. Als de haven dan toch moet uitbreiden moet er ook eerst werk gemaakt worden van een serieuze studie op vlak van mobiliteit. Er wordt wel aangekondigd dat er meer gebruik zal worden gemaakt van binnenvaart en spoor maar echte voorwaarden worden niet opgelegd. Ook het behoud van Doel is volgens ons een pyrrusoverwinning. Wat zal de woonkwaliteit zijn in een dorp dat vlak naast een containerterminal ligt? Het behandelen van containers veroorzaakt veel nachtlawaai en ook de lichtpollutie zal een probleem zijn.”

6
Kristof Pieters

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer