Weinig enthousiasme voor online burgerparticipatie

Groen-sp.a wil een online platform om burgers mee te laten nadenken over allerlei projecten in hun buurt. Eén van de meest gebruikte platformen is het Belgische Citizenlab dat ingezet wordt in onder andere Sint-Niklaas en Dendermonde. Volgens raadslid Issam Benali zijn er in het verleden vaak nieuwe projecten gelanceerd die onvoldoende draagvlak kenden bij de bevolking. "Denk maar aan het administratief centrum of het nieuwe gemeentelogo met de nieuwe kleuren. Los van de keuzes die gemaakt werden, is het gebrek aan een participatief traject mede de schuldige van het ontbreken van draagvlak", zegt Benali. Burgemeester Marc Van De Vijver (CD&V) benadrukt dat ook hij participatie belangrijk vindt. "Bij mobiliteitsdossiers worden burgers betrokken, maar niet ieder onderwerp leent zich voor participatie en ook de politiek moet zijn rol blijven spelen", vindt hij. (PKM)

Lees meer