Weyts veegt Doel van tafel

ACHT ALTERNATIEVEN, MAAR MINISTER KIEST VOOR SAEFTINGHEDOK-LIGHT

Maandenlange studies van acht mogelijke varianten voor de havenuitbreiding ten spijt, heeft minister Ben Weyts (N-VA) in extremis een negende voorstel op tafel gegooid. Hij kiest voor een 'Saeftinghedok-light'. Geen dok van 4 km, maar ééntje van 1,5 km en slechts aan één kant benut. Dit wordt gecompenseerd door nieuwe infrastructuur langs rechteroever. Voor Doel maakt het 'compromis' weinig verschil, want het dorp moet alsnog verdwijnen.

Omdat de Raad van State het vorige plan voor de havenuitbreiding heeft vernietigd, gooide de Vlaamse regering het over een totaal andere boeg en werd een grote inspraakronde gehouden waarbij iedereen voorstellen kon indienen. Daaruit werden recent nog acht finale scenario's gedistilleerd die aan de Vlaamse regering gingen voorgelegd worden. Tot grote verbazing van alle betrokken partijen, gooide het kabinet van minister Ben Weyts woensdagavond plots een negende alternatief op tafel.

Beste elementen

Volgens Weyts zijn voor dit voorstel de beste elementen gehaald uit de verschillende alternatieven. Concreet komt er een kleinere versie van het Saeftinghedok met een lengte van 1.500 meter, goed om drie grote containerschepen achter elkaar te laten aanmeren. Het dok zou enkel langs de zuidkant gebruikt worden en heeft een capaciteit van 3,7 miljoen containers. Dit is minder dan de 7,7 die de haven in de toekomst nodig denkt te hebben. De resterende capaciteit wordt gerealiseerd door inbreiding in de haven. Zo komen er extra kaders langs het Waaslandkanaal en op de rechteroever wil men de Noordzeeterminal uitbreiden en de Europaterminal verdiepen.


Voor het dorp Doel valt met dit scenario wel het doek. Enkel het gehucht 'Ouden Doel' wordt gevrijwaard. Volgens Weyts moet er met dit voorstel minder natuur gecompenseerd worden en kan het op relatief korte termijn gerealiseerd worden. De kostprijs wordt geraamd op 1,7 miljard euro.

Actiecomité boos

Het actiecomité Doel 2020 reageert verontwaardigd. "Minister Weyts heeft niet eens het fatsoen om te wachten tot de afloop van het onderzoek dat anderhalf jaar veel tijd en energie gevraagd heeft van veel mensen", zegt woordvoerder Jan Creve. "Dit nieuwe alternatief beantwoordt bovendien - toevallig waarschijnlijk - volledig aan de vraag van de rederijen. In de hoofden van de reders is een 'kleiner' Saeftinghedok enkel aanvaardbaar als het op termijn ook kan verlengd worden..." Volgens Creve tonen de studies trouwens aan dat alle Saeftinghedokvarianten slecht scoren op vlak van natuur, ruimtegebruik en mobiliteit. "Volgens de logica van de Europese wetgeving moeten de alternatieven gekozen worden die de minste impact hebben op natuur. Daar zijn de Saeftinghedokvarianten niet bij", vervolgt Creve. "De kans dat Weyts ooit landt met zijn nieuwe alternatief is zo goed als nul."


Oppositiepartij Groen reageert gelijkaardig. Volgens Wouter Van Besien zijn er geen plannen om die containers ook nog vlot uit de haven te krijgen. Hij vindt de strategie nog doorzichtig en vreest dat het niet lang zal duren vooraleer ook de noordkant in het vizier komt. Bruno Stevenheydens, onafhankelijk raadslid in Beveren en voormalig voorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeoever, maakt dezelfde conclusie. "Vandaag kiezen voor een eerste aanzet van het dok, geeft de mogelijkheid om het later te vervolmaken tot een dok met de meest maximale afmetingen. Men moet maar eens de moed hebben om duidelijke keuzes te maken die het Waasland en de Antwerpse regio behoeden voor een totaal mobiliteitsinfarct."


De Vlaamse regering moet nog de knoop definitief doorhakken. Wellicht is dat nog dit voorjaar.

Lees meer