Bijna verdwenen vogelsoort broedt in Kuurne

Twee kuifleeuweriken hebben afgelopen zomer een jong grootgebracht in Kuurne. Dat is bijzonder, de kuifleeuwerik is een vogelsoort die nagenoeg verdwenen is in België en Nederland, zo meldt natuurbeweging Natuurpunt. Filip Goussaert spotte in april van dit jaar een eerste exemplaar op een akker in Kooigem. "Filip kon de vogel fotograferen, maar daarna toonde de vogel zich niet meer", zegt Hendrik Moeremans van Natuurpunt. "Sowieso was dat al vrij straf, want de soort komt zo goed als niet meer voor in onze contreien. In juni spotte Filip opnieuw een kuifleeuwerik, ditmaal in Kuurne, vlakbij een bouwterrein. Er bleken twee vogels te zitten, die samen een nest hadden gemaakt op een akkerveld. Tussen de mais hebben ze er één jong groot gebracht. Dat was meteen goed voor het eerste geslaagde broedgeval in het Belgische binnenland in de laatste twintig jaar." (JME)

Twee kuifleeuweriken hebben afgelopen zomer een jong grootgebracht in Kuurne.
yves_decneudt Twee kuifleeuweriken hebben afgelopen zomer een jong grootgebracht in Kuurne.

Lees meer