2 Lucien Timmerman, Gert Vranken en Elvira Vos van de kerkfabriek met Ludo Husquet, de voorzitter van de vzw van de parochiezaal.
Karolien Coenen Lucien Timmerman, Gert Vranken en Elvira Vos van de kerkfabriek met Ludo Husquet, de voorzitter van de vzw van de parochiezaal.

Groen licht voor renovatie parochiezaal

STAD EN KERKBESTUUR GAAN DORPSKERN VERNIEUWEN EN HERINRICHTEN

Op de jongste gemeenteraad kreeg het schepencollege groen licht om de dorpskern rond de Sint-Quintinuskerk van Hees op te waarderen. De herwaardering van parochiezaal Heesterhof staat huierbij centraal, aangezien die grenst aan de kerk. Aan het hele project zit een prijskaartje vast van 600.000 euro waarvan de gemeente 200.000 euro voor haar rekening neemt.

Dat een renovatie zich opdringt, weten ook deze twee heren. "De voegen van de muren komen immers gewoon los", vertellen Gert Vranken en Willy Bruninx, de secretaris en een bestuurslid van de kerkfabriek. "Bovendien stellen we op de plaats waar de veranda staat een verzakking vast. Hierdoor staan de ramen onder spanning en dreigen ze stuk te springen."


De parochiezaal is 30 jaar oud en heeft een grondige opknapbeurt nodig. "Het is geen functioneel gebouw gezien het Heesterhof bestaat uit drie aparte gebouwen: de grote zaal, de cafetaria en de veranda met kelderverdieping onder héél het parochiaal centrum", aldus Gert en Willy. "Bovendien heeft het geen goed herkenbare toegang. Althans, dat gevoel hebben de mensen die naar de zaal komen. Verder lag zowat de helft van de zaal zonevreemd, in een woonuitbreidingsgebied. Dat is ondertussen veranderd. Het is nu een woonzone." Het opknappen van de parochiezaal is een ambitieus project. "Met de verenigingen die de zaal en andere ruimtes gebruiken hebben we rond de tafel gezeten om hun noden en vragen te kennen. Daar is in het concept maximaal rekening mee gehouden. Anders gezegd: de verbouwing, inrichting en uitbreiding passen perfect in wat de gebruikers wensen."

2 Een simulatiebeeld van de nieuwe dorpskern.
Karolien Coenen Een simulatiebeeld van de nieuwe dorpskern.

Toegang

Het Heesterhof krijgt een heel nieuwe en duidelijk zichtbare toegang. "We voorzien een bijbouw die dienst zal doen als vestiaire en sanitair. De veranda gaat tegen de grond, in de plaats voorzien we een uitbreiding voor Pinokkio, de kinderopvang. En de bestaande lokalen van de opvang blijven in de kelders onder de parochiezaal. Er komen grote ramen waardoor veel licht kan binnenvallen. Verder plannen we een grote en een kleine zaal, respectievelijk met 200 en 50 zitplaatsen. De gevels worden grondig vernieuwd, zodat ze modern en fris ogen. Er komen 30 extra parkeerplaatsen en we voorzien ook groen. De gezinnen die straks de nieuwe woningen betrekken, kijken uit op mooie gevels. En via een insteekweg (nu nog een steegje) is de toegang tot het Heesterhof en de nieuwe huizen makkelijker."

Lees meer