Premie voor rookmelders

In Blankenberge is een premie ingevoerd voor de aankoop van rookmelders en CO-detectoren. Er worden maximaal drie rookmelders of CO-detectoren per adres betoelaagd. De premie bedraagt 50 procent van het factuurbedrag. Voor personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming bedraagt de premie 75 procent. Voor de rookmelders wordt een maximale aankoopprijs van 35 euro aanvaard, en voor de CO-detectoren een maximumprijs van 45 euro per stuk. "De premie wordt uitbetaald aan de eigenaar die de factuur of het kasticket van de aangekochte apparaten kan voorleggen voor de installatie in een gebouw in Blankenberge. Per adres wordt er eenmalig een financiële tussenkomst verleend", aldus burgemeester Patrick De Klerck (Open Vld), bevoegd voor veiligheid. Premies aanvragen kan bij de dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening & Milieu in het stadhuis of in het Sociaal Huis. (JVRB)

Lees meer