Bloembakken aan school doen trager rijden

De omgeving rond de gemeentelijke basisschool Het Trapleerke in Lille vinden ouders met kinderen gevaarlijk. In de Kabienstraat komen bij wijze van proef tijdelijk bloembakken te staan. Die moeten het verkeer trager doen rijden.

De meeste mensen komen de school binnen langs de Kabienstraat, maar daar ligt geen fiets- of voetpad om over te steken. Het verkeer rijdt er evenwel snel. "De veiligheid kan altijd beter", geeft schepen van Mobiliteit Michel Leys (CD&V) toe. Daarom evalueert het gemeentebestuur de verkeerssituatie er elke maand - net zoals voor de andere schoolomgevingen - samen met de betrokken scholen. "In de Kabienstraat zijn we nu met een proefopstelling gestart. Langs beide kanten van de weg hebben we bloembakken gezet, zodat het verkeer moet slalommen", legt de mobiliteitsschepen uit. Twee maanden blijft deze proefopstelling staan. Nadien gaat het gemeentebestuur de opstelling beoordelen. "Als ze goed bevonden wordt, maken we ze definitief", zegt Michel Leys. Er zijn ook ouders met kinderen die Het Trapleerke binnengaan langs de andere kant van de school, in de Rechtestraat. "Dat is een gewestweg waar wij als gemeente niet zomaar zelf iets kunnen veranderen. Wel zetten we er bij het begin en het einde van de schooldag gemachtigde opzichters om de kinderen veilig te laten oversteken", vervolgt schepen Michel Leys. (JOBG)

Fietsers en auto's in een drukke Kabienstraat.
Maria de la Cruz Fietsers en auto's in een drukke Kabienstraat.

Lees meer