Meer open ruimte behouden

Nadat Boechout in het verleden reeds twee woonreservegebieden definitief vastlegde als open ruimte, wil het nog eens twee van deze woonreservegebieden definitief vrijwaren van bebouwing. Het gaat om een groot reservegebied voor woonwijken aan de Borsbeeksesteenweg, schuin tegenover de terreinen van Capenberg, dat de gemeente niet wenst te bebouwen. Deze ruimte sluit aan bij agrarisch gebied en kan als één open ruimte worden beschouwd. Het gebied van Sporting Vremde wil Boechout via een ruimtelijk uitvoeringsplan maximaal openhouden. "We wensen de mogelijkheid open te laten om er in de toekomst een eventuele uitbreiding van de school, kinderopvang en de bouw van seniorenwoningen mogelijk te houden. Die bebouwing wensen we echter minimaal te houden", zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Philip Verstappen (PRO Boechout-Vremde).


In Boechout liggen vijf woonreservegebieden. In het verleden werden het Bessemgebied, park Bisenweijke en het gebied ten oosten van de Veldloopstraat beschermd. Deze laatste twee zijn compensatie voor het inbreidingsgebied 'De Linde.' (FSL)

Lees meer