Buurtbewoners van de Provinciesteenweg zijn tegen de komst van een nieuw tankstation.
Benoit De Freine Buurtbewoners van de Provinciesteenweg zijn tegen de komst van een nieuw tankstation.

Protest van bewoners en gemeentebestuur kan vergunning nieuw benzinestation N10 niet verhinderen: college gaat in beroep

Ondanks protest van buurtbewoners en het gemeentebestuur heeft de deputatie van de provincie Antwerpen toch een vergunning verleend voor een nieuw tankstation op de Provinciesteenweg in Boechout. Brandstofleverancier Gabriëls wil hier een nieuw benzinestation bouwen.

Het gemeentebestuur had de vergunning geweigerd na negatieve adviezen van zowel Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeentelijke mobiliteitsraad en de inwoners over de verkeersveiligheid. Buurtbewoners vrezen onder andere dat ze hinder gaan ondervinden van extra vracht- en personenvervoer op een stuk van de Provinciesteenweg dat nu al vaak verzadigd is. Volgend op de bezwaren rond verkeersveiligheid werd het plan aangepast. Tankwagens kunnen in het nieuwe plan beter manoeuvreren: ze kunnen rond de pompen rijden en moeten niet meer achteruit zoals in het originele plan, waar men riskeerde om op het fietspad te rijden. Door deze aanpassing heeft het Agentschap Wegen en Verkeer het ongunstige advies gewijzigd naar voorwaardelijk gunstig. De deputatie heeft vervolgens de vergunning verleend.

Schepen van Omgeving Kris Swaegers, die eind vorig jaar de tegenargumenten van het gemeentebestuur ging toelichten bij de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, betreurt de beslissing. “Boechout ondertekende het Burgemeestersconvenant van 2020. We engageren ons hierin om naar een klimaatneutrale gemeente te evolueren en vragen daarvoor, naast onze eigen acties, inspanningen van onze inwoners en bedrijven. Bedrijven die zich in de gemeente vestigen moeten dus ook de nodige inspanningen leveren. Een nieuw tankstation bouwen is niet pro-actief bezig zijn met klimaatbeleid.”

In beroep

Burgemeester Koen T’Sijen gaat evenmin akkoord: “Ik betreur dat het Agentschap Wegen en Verkeer haar ongunstig advies heeft verlaten. De verkeersafwikkeling en de veiligheid van het kruispunt met de Gillegomstraat zullen nog meer onder druk komen te staan. De deputatie heeft helaas geen oren naar de gemeentelijke bezwaren rond mobiliteit. Het gemeentebestuur zal tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. We gaan er alles aan doen, maar de mensen moeten beseffen dat we in beroep slechts een waterkans hebben om de vergunning tegen te houden.”

Lees meer