De Bonheidense Toneelvrienden
Marc Aerts De Bonheidense Toneelvrienden

Toneelvrienden uit Bonheiden worden nonnen in nieuwe voorstelling

De Bonheidense toneelvrienden trekken voor hun nieuwste voorstelling ‘Nonnen en Mirakels’ nonnenjurken aan. Het verhaal draait rond de nonnen van de orde der ‘Frigidessen’ die, in tegenstelling tot hun concurrerende kloostergemeenschappen, geen enkel heilig relikwie bezitten. Pater Willybrordus schiet de nonnen echter ter hulp met iets vreemdsoortig. De voorstellingen vinden plaats in GC ‘t Blikveld in Bonheiden tijdens de eerste twee weekends van februari. Info en tickets via de webstek www.bonheidensetoneelvrienden.be. 

Lees meer