Sloop 160 sociale flats start deze week

De aannemer begint deze week met voorbereidende werken voor de afbraak van 160 sociale appartementen in de Velodroomstraat. De flats zijn nog geen 25 jaar oud, maar vertonen te veel mankementen.

De appartementen zijn opgetrokken in 1993 en 1994. Er doken vervolgens tal van bouwkundige problemen op, wat leidde tot grote ontevredenheid bij de bewoners. Na een bouwtechnische analyse en een haalbaarheidsstudie kwamen in 2012 nog andere problemen aan het licht. Omdat de renovatiekosten te hoog zouden oplopen, heeft Goed Wonen Rupelstreek beslist de gebouwen te laten slopen.


De eerstvolgende weken worden de flats vanbinnen ontmanteld. Onder meer deuren, keukens en binnenwanden worden afgebroken en worden via de achterzijde van het gebouw afgevoerd. "We hadden deze gebouwen graag nog enkele jaren laten staan, maar ze vertonen te veel gebreken", zegt Frank Maeremans, algemeen directeur van Goed Wonen Rupelstreek.


In november kan de aannemer van start gaan met de echte sloop. Tijdens deze fase zal een deel van de Velodroomstraat voor de helft worden afgezet, moet het verkeer over één rijstrook rijden en is parkeren niet mogelijk. Alles bij elkaar zal de sloop vijftien à zestien weken in beslag nemen. Het einde is gepland eind januari 2018. (BCOR)

Lees meer