BoHo2140 krijgt minder subsidie

BoHo2140, de winkeliersvereniging van de Turnhoutsebaan in Borgerhout, betreurt dat het districtsbestuur de subsidies heeft teruggeschroefd.


"Naast onze vaste kost van 13.000 euro voor feestverlichting in de straat, kregen we als vereniging nog 7.000 euro", zeggen bestuursleden Joost Sierens en Alain Herremans. "Daar knipte het district voor 2017 én 2018 vijfduizend euro af, zodat het kunstenhuis Rataplan kon helpen overleven. Uiteindelijk hebben we de schade kunnen beperken tot een verlies van 2.500 euro. Wat toch nog steeds 35 procent minder is. We vinden dat een verkeerd signaal van het district. De handelaars dragen stevig bij tot het goed samenleven in Borgerhout."


 (PHT)

Lees meer