Het districtshuis van Borgerhout
laenen Het districtshuis van Borgerhout

Districtsbestuur Borgerhout schenkt loonsverhoging weg aan lokale projecten en organisaties

Het districtsbestuur van Borgerhout besliste om de loonsverhoging voor districtsburgemeesters en -schepenen niet te aanvaarden en het geld te verdelen onder projecten en organisaties in Borgerhout. 

De Borgerhoutse districtsraadsleden zeggen “neen” tegen de loonsverhoging die de Antwerpse gemeenteraad goedkeurde. Die besliste vorig jaar om de lonen van de districtsburgemeesters en -schepenen met 40 procent te verhogen. Maar het linkse districtsbestuur van Borgerhout gaat daar dus niet in mee. Wel zal ze de zitpenningen indexeren. 

Het geld dat hiermee vrijkomt, zal het district investeren in projecten en organisaties in Borgerhout. Districtsburgemeester Marij Preneel vindt de loonsverhoging buitenproportioneel tegenover het investeringsbudget waarmee het district aan de slag moet. Daarnaast is het meteen een signaal dat de verdeling van de budgetten over de districten niet gunstig is voor Borgerhout.

Lees meer