De buurt haalt opgelucht adem nu de kippenstal er niet komt.
RV De buurt haalt opgelucht adem nu de kippenstal er niet komt.

Salomonsoordeel voor landbouwer Jean-Paul Haesen: megakippenstal wordt niet vergund, uitbreiding van naburige varkensstal wel

De Limburgse deputatie heeft gisteren beslist om de veelbesproken megakippenstal niet te vergunnen. De uitbreiding van de naburige varkensstal wordt wél vergund. Beide aanvragen lokten de afgelopen weken hevige reacties uit bij de omwonenden. “We baseren onze beoordeling op het advies van het Provinciaal Omgevingsvergunningscomité (POVC). Het ongunstig advies van de Vlaamse milieudienst dat bij het POVC werd ingediend voor de nieuwe kippenstal, kunnen we dan ook niet zomaar naast ons neerleggen”, aldus gedeputeerde Inge Moors (CD&V).

“De uitbreiding van het bestaand varkensbedrijf met 4000 varkens kunnen we wel vergunnen.” De afgelopen weken kwamen beide dossiers geregeld in de media wegens de vele bezwaren van buurtbewoners die de vermeende negatieve effecten van fijn stof, ammoniak en geur vreesden. Beide investeringsdossiers doorliepen afzonderlijk het traject voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, waarbij de individuele en cumulatieve effecten op mens, milieu en gezondheid via een zogenaamd project-MER werden onderzocht en de noodzakelijke adviezen werden ingewonnen. Enkel vanuit de Vlaamse milieudienst kwam in de volledige procedure een ongunstig advies. De Vlaamse milieudienst baseert dit ongunstige advies op strengere normen inzake emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijn stof en legt daarbij de wettelijk vastgelegde normeringen naast zich neer. De motivering hiervoor wordt gezocht in een recente studie van het ILVO.

Geen sereen debat

“Het hanteren van een afwijkende strengere normering en de dubbelzinnige advisering vanuit een officiële Vlaamse dienst—- samen met het gecreëerde klimaat rond de aanvragen — hebben ertoe geleid dat wij als deputatie niet kunnen overgaan tot de aflevering van de vergunning voor de nieuwe kippenstal. Het uitgebrachte negatieve advies en de hierin gehanteerde normering doen immers twijfels rijzen ten aanzien van de impact op volksgezondheid en ze vertroebelen het serene debat”, stelt gedeputeerde Inge Moors, die duidelijk maakt dat landbouwbedrijven, ook in de toekomst, alle kansen moeten blijven krijgen. “Maar het is nu aan Vlaanderen om deze ambiguïteit in een mogelijke beroepsprocedure duidelijk uit te klaren.”

Wel uitbreiding voor varkens

De uitbreiding van het bestaand varkensbedrijf wordt wel vergund. “Dit gaat over een bestaand landbouwbedrijf. De geplande investeringen in moderne technieken, zoals het voorzien van luchtwassers, zullen ervoor zorgen dat de emissie van fijn stof in de toekomst minder zal zijn dan nu het geval is. Daarom kunnen we in dit dossier voorbijgaan aan de gehanteerde strengere normering.”

Kasteel Tans

Landbouwer Jean-Paul Haesen wou vandaag niet reageren maar zei  eerder in onze krant: “Mijnheer Tans is één van de rijkste inwoners van Limburg en heeft hier een jaar geleden een kasteel gekocht en nu moet plots alles wijken. Hij zet de hele buurt tegen ons op en heeft een dure advocaat onder de arm genomen. Ik ben hier al 25 jaar als landbouwer aan het werk. Mijn twee dochters Sofie (21) en Anne (20) zijn net afgestudeerd aan de Landbouwschool en willen het bedrijf overnemen. Als we niet uitbreiden, is dit niet rendabel. Maar goed, ik heb alle vertrouwen in een goed dossier. Ons milieueffectenrapport is bijzonder goed uitgekiend en ik nodig binnenkort alle buren uit om naar onze boerderij te komen kijken.”

De betrokken partijen hebben vanaf de officiële bekendmaking 30 dagen de tijd om beroep in te stellen.

1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.
  • Klara Mengels

    In de stad Borgloon stuurde de kasteelheer flyers rond ,milieu vervuiling. Ze lagen overal op straat. Op de boerenbuiten mag geen kippenstal waar niemand last van heeft. Welke toekomst hebben boeren.nog . Wel varkens ,geen kippen . Volgens de groenen moeten we straks gras eten ,geen kippetje meer

Lees meer