Illustratiebeeld
Klaas De Scheirder Illustratiebeeld

Premie om handelszaken en praktijkruimtes van vrije beroepen toegankelijker te maken

Vanaf 1 januari 2020 kunnen handelszaken en praktijkruimtes van vrije beroepen via het lokaal bestuur een premie krijgen voor het toegankelijk maken van hun gebouw voor mensen met een beperking.

Deze beslissing is genomen naar aanleiding van een onderzoek op vraag van de middenstandsraad waaruit bleek dat de toegankelijkheid nog op vele locaties kan worden verbeterd. Met deze premie wil het lokaal bestuur handelaars en vrije beroepers stimuleren om bijvoorbeeld een aangepast toilet te voorzien, de toegangsdeur of etalage te vernieuwen, de toegangsdorpel te verlagen of hellingen te plaatsen, zodat iedereen vlot bij hen terechtkan.

Lees meer