Vrachtwagens zorgen vaak voor onveilige situaties in het centrum.
De Freine Vrachtwagens zorgen vaak voor onveilige situaties in het centrum.

Vrachtwagens denderen maar voort

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN BORSBEEK

Het centrum van Borsbeek is verboden terrein voor vrachtwagens zwaarder dan 5,5 ton. Speciale ANPR-camera's monitoren alles. Maar dat is niet voldoende voor Open Vld. Zij wil een nieuwe verbindingsweg.

Burgemeester Dis Van Berckelaer van Iedereen Borsbeek zegt dat zwaar vrachtverkeer het centrum niet in mag maar dat meer controle nodig is. "We hebben er voor gezorgd dat de zone 5t5 nu echt helemaal omschreven is en mooi afgebakend. Alleen moeten we deze zone nu sterker handhaven. Het plaatsen van ANPR-camera's op alle in- en uitgangen van de zone is wellicht een bijzonder sterke en efficiënte oplossing die snel effect zal hebben. Ook van het plaatsen van asverschuivingen verwachten we veel resultaat. Dit was gepland voor deze legislatuur maar is nog niet gerealiseerd. We zijn ervan overtuigd dat dit een must is en dat dit heel wat soelaas gaat brengen op korte termijn. Alleen met de borden 'bebouwde kom' kunnen we dit onvoldoende afdwingen. Dit moet opengetrokken worden naar verkeersveiligheid tout court, omdat we ons dit jaar engageerden voor het zero-labeltraject en geselecteerd zijn om hierbij ondersteuning te krijgen. Het gaat over het weren van doorgaand verkeer in woonwijken, het uitbouwen van fietsstraten en schoolstraten, het invoeren van zone 30,50,70."


Open Vld-lijsttrekker Dirk Coens wil vooral een nieuwe verbindingsweg tussen de N10 en de R11 verwezenlijken. "Elke dag opnieuw rijden er gemiddeld meer dan 18.000 auto's en vrachtwagens over de Boechoutsesteenweg en door het centrum van onze gemeente. Terwijl onze buren van Mortsel alle faciliteiten krijgen om dankzij de gewestwegen N10 en R11 het verkeer door hun gemeente te verminderen. Via een computersysteem wordt er continu geteld hoeveel auto's en vrachtwagens er door Mortsel mogen rijden. Indien de tram niet meer binnen een gegarandeerde tijd meer door Mortsel kan rijden, wordt het verkeer aan de terminus van tram 15 tegengehouden en door Borsbeek gestuurd. Wij eisen dat het Agentschap Wegen en Verkeer verplicht wordt om het statuut van deze gewestwegen door Mortsel te herbekijken." (ADA)

Lees meer