2 Voor de accommodatie van Standaard Michelbeke doet de gemeente na twee weigeringen geen nieuwe regularisatie-aanvraag.
GoogleMaps Voor de accommodatie van Standaard Michelbeke doet de gemeente na twee weigeringen geen nieuwe regularisatie-aanvraag.

Brakel doet derde poging om sportclubs te regulariseren, maar haalt Standaard Michelbeke uit het dossier

Na twee weigeringen door de provincie doet het gemeentebestuur van Brakel een derde poging om twee zonevreemde sportaccommodaties te laten regulariseren: FC Zegelsem en Stoeterij Ter Kleye. Opmerkelijk: het voetbalterrein van FC Michelbeke zit er niet meer in. “Maar geen nood: de club zal kunnen blijven voetballen. Alleen uitbreiden zit er niet meer in”, maakt schepen van Ruimtelijke Ordening Peter Vanderstuyf (Open Vld) zich sterk.

Twee keer al probeerde het gemeentebestuur van Brakel om drie sportterreinen die volgens het gewestplan in een verkeerde zone liggen, te regulariseren en twee keer botste het op een njet bij het provinciebestuur. Zelfs een tweede plan, waarbij de ontwikkelingsmogelijkheden van Standaard Michelbeke werden ingeperkt, werd niet alleen opnieuw door de Bestendige deputatie geschorst, maar door de Vlaamse regering zelfs vernietigd. In zijn vernietigingsbesluit sloot de Vlaamse regering Michelbeke uitdrukkelijk uit.

“Belachelijke motivering”

“Weerom moet ik vaststellen dat de motivering van beide hogere overheden gewoon belachelijk is”, windt de Brakelse schepen van Ruimtelijk Ordening Peter Vanderstuyf (Open Vld) zich op. “Dit hypothekeert de sportmogelijkheden van meer dan 100 jongens en meisjes, die volledig gratis hun sport mogen beoefenen bij Standaard Michelbeke. Eigenlijk is dat niet te begrijpen omdat ons voorgelegde Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) volledig aansluit bij het Ruimtelijk Structuurplan (RSP) dat een uitdoofbeleid voor de drie clubs voorziet. Het enige wat wij toevoegen, is een beperkte bebouwing met verwijderbare en duurzame bouwmaterialen, het voorzien van groene buffers om de accommodatie beter in het landschap te doen passen, beperkte verhardingen voor de waterhuishouding, beperkte verlichting en reclamepanelen”, licht Vanderstuyf toe.

2 Peter Vanderstuyf
Ronny De Coster Peter Vanderstuyf

Standaard Michelbeke kan gewoon verder voetballen, maar niet uitbreiden. En wil de hogere overheid de club op termijn toch weg, dan zoeken we een andere locatie voor een nieuw sportterrein waar verschillende clubs terecht kunnen.

Peter Vanderstuyf (Open Vld), schepen van Ruimtelijke Ordening

Om met zijn dossier niet voor de derde keer tegen de muur te lopen, dient hij een nieuwe aanvraag in, die alleen nog betrekking heeft op voetbalclub FC Zegelsem en Stoeterij Ter Kleye. De poging om ook het voetbalclub Standaard Michelbeke te regulariseren, geeft het gemeentebestuur op.

“In de toekomst zal ik dan ook nakijken met de hogere overheden wat mogelijk is voor Standaard Michelbeke. Mochten zij Standaard Michelbeke echt weg willen, dan stel ik voor om een nieuwe locatie te zoeken om een nieuw sportterrein aan te leggen waar verschillende clubs terecht zouden kunnen. Ten slotte krijgen we de volgende vijf jaar 2.156.907,74 euro van de Vlaamse regering als compensatie om de open ruimte op ons grondgebied te onderhouden. Dat geld zou onder meer voor zo’n nieuw sportveld kunnen gebruikt worden”, gelooft Vanderstuyf.

Intussen kan Standaard Michelbeke volgens hem zonder zorgen blijven voetballen op het huidige plein, aangezien de sportclub is vergund. Het enige wat de club niet zal kunnen, is uitbreiden.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer