De stortplaats in Louise-Marie waar OB&D extra gronden wil storten.
Ronny De Coster De stortplaats in Louise-Marie waar OB&D extra gronden wil storten.

Oost-Vlaamse deputatie weigert vergunning voor stortplaats OB&D

Ontginningsbedrijf OB&D krijgt geen omgevingsvergunning voor het storten van niet-gevaarlijke, niet-reinigbare gronden op de stortplaats in Louise-Marie op de grens tussen Ronse en Maarkedal. De Oost-Vlaamse deputatie heeft de aanvraag van het bedrijf donderdag geweigerd.

“De deputatie volgt het advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie en weigert de vergunning”, zegt gedeputeerde Leentje Grillaert (CD&V), bevoegd voor Vergunningenbeleid. “De deputatie treedt ook de ongunstige adviezen van het Ronsese college van burgemeester en schepenen en het Agentschap voor Natuur en Bos bij.” 

De reden waarom OB&D geen vergunning krijgt, is vooral omdat de aanvraag de natuurtoets niet doorstaat. Er werden in totaal 34 bezwaren ingediend tegen de aanvraag. OB&D kan beroep aantekenen bij de Vlaamse regering om zo toch nog een vergunning te verkrijgen.

Lees meer