Lagere scholen promoten fiets: meer opzichters, meer politie

In alle Brasschaatse scholen ligt de focus op verkeersopvoeding. En dat moet hand in hand gaan met veiligere fietspaden, vindt waarnemend burgemeester Koen Verberck (N-VA). "En we zetten in op meer opzichters en een efficiënter gebruik van de lokale politie."

"Het uitgelezen vervoersmiddel voor elk kind op de lagere school is de fiets", zegt burgemeester Koen Verberck (N-VA), zelf een fervent fietser. "De jaarlijkse controles, het fietsrijexamen en de Vlaamse fietsweek zijn projecten die we blijven aanbieden op alle lagere scholen. Tegelijkertijd zorgen we voor een zo veilig mogelijke route naar de scholen. Bestaande infrastructuur wordt onderhouden en waar nodig worden nieuwe fietspaden aangelegd."


De gemeente stimuleert scholen ook om nog meer gemachtigde opzichters in te zetten. "Dat zijn bijvoorbeeld leerkrachten, ouders, grootouders of buurtbewoners die mee de veiligheid in de nabije omgeving van de school verzekeren aan de oversteekplaatsen", legt Verberck uit.


"Nog voor het einde van dit schooljaar richten we een nieuwe cursus in, samen met de lokale politie."


De inzet van de lokale politie zal volgend schooljaar ook uitgebreid worden. "Er wordt meer toezicht gehouden op de belangrijkste routes en kruispunten naar de scholen", vervolgt Verberck. "Het toezicht zal ook efficiënter en gespreider georganiseerd worden. Ik blijf de fiets het beste vervoersmiddel vinden voor de korte afstanden. De jonge fietsers verdienen dus van jongs af aan onze aandacht. Allicht draagt dat bij tot een mentaliteitswijziging op langere termijn." (KCS)

Lees meer