Laenen

Oppositie verwijt bestuur te vaag akkoord

N-VA en Open Vld zetten onder meer in op veiligheid, parkeren, cultuur en sport

Geen belastingsverhoging, een nog uitgebreider cameranetwerk voor overlast- en criminaliteit te bestrijden, een fusie tussen de politiezone Brasschaat en Schoten, géén tram vanuit Merksem, een ondergrondse parking op het Kerkplein, investeringen in wegen, maar ook flink wat ambities op sociaal en cultureel vlak. De nieuwe bestuursploeg N-VA en Open Vld bulkt van de ambities, maar de waakhonden PVDA, Brasschaat 2012, Vlaams Belang en CD&V kijken toe.

Een document van 38 bladzijden onderverdeeld in negentien hoofdstukken. N-VA en Open Vld hebben werk proberen te maken van hun bestuursakkoord dat nu de basis zal vormen voor de meerjarenplanning en de daar aan gekoppeld begrotingen. “En laat ons duidelijk zijn: er komt inderdaad géén belastingverhoging”, aldus burgervader Jan Jambon (N-VA). Vooral op vlak van veiligheid is Brasschaat van plan flink wat inspanningen te leveren. Het ANPR-cameranetwerk zal nog verder uitgebreid worden en ook mobiele camera’s voor overlast en sluikstorten zullen meer ingezet worden. De gemeente wil ook dat de politie altijd kan beschikken over de meest moderne materiaal. “Meer slim blauw op straat moet het motto zijn”, aldus Jan Jambon. “We pleiten ook voor een nog nauwere samenwerking met de politiezone Schoten. Deze samenwerking willen wij verder uitbouwen en intensifiëren. We gaan voor schaalvergroting om zo onze politiewerking te optimaliseren. Via fusie zullen we een grotere slagkracht hebben en garanderen we de veiligheid van de Brasschaatse burger nog meer.”

Parking

Op vlak van wegeninfrastructuur wil de gemeente vooral inzetten op het meer toegankelijk maken van de doorgangsstraten. Voorbeelden hiervan zijn de Pauwelslei, Lage Kaart vanaf Middelkaart, Zegersdreef en Voshollei. De gemeente gaat ook op zoek naar een oplossing voor vrachtwagens om die uit de kern te houden. Er wordt ook een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een ondergrondse parking op het Kerkplein. “Om de parkeerproblematiek aan te pakken, kijken we ook naar een parkeerverwijssysteem met aanduiding van beschikbare parkeerplaatsen”, zegt schepen Goele Fonteyn. “Hierbij is ook bijkomende groene parking in de zone tussen het oud-gemeentehuis en de Rozenhoeve een piste. Het aantal parkeerplaatsen rond dit pleintje zal behouden blijven.”

Ruiterhal

Wonen, onderwijs, financiën, communicatie. Alles komt aan bod in het beleidplan net zoals de brok cultuur. Het wil niet alleen inzetten op een breed aanbod, maar ook op onderhoud van de bestaande infrastructuur. Zo moet de Ruiterhal in het Gemeentepark gerenoveerd worden omdat de inrichting en de akoestiek benedenmaats zijn. Ook de toegankelijkheid laat te wensen over. Hetzelfde geldt voor het Louis De Winterstadion waar een grondige renovatie zich opdringt met ook aandacht voor een G-piste.

Scherpe kritiek

De oppositie vond het positief dat het beleidsplan, maar had toch ook haar bedenkingen bij enkele punten zoals de parking. Vooral CD&V was scherp. “Een ondergrondse parkeergarage is niet expliciet opgenomen in het bestuursakkoord. Het schepencollege wil eerst nog “de haalbaarheid onderzoeken”. Waarom? Was dit een loze verkiezingsbelofte? Is de bouw van een parkeergarage hetzelfde lot beschoren als de verdwenen podiumzaal van Karina Hans? Het schepencollege is heel wat van plan en ik citeer hierbij: “wij willen; wij vinden; wij geloven; wij ijveren; wij pleiten; wij streven; wij ondersteunen; wij beseffen; wij bekijken; wij erkennen; enzovoort.”. Het bestuursakkoord is op heel wat punten vaag en algemeen. Hopelijk zullen we later uitvoerig kunnen ingaan op de concrete beleidsplannen die -ook hopelijk- achter deze tekst schuilgaan”

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer