2 De winkel brandde twee jaar geleden volledig uit.
Klaas De Scheirder De winkel brandde twee jaar geleden volledig uit.

Twee jaar na brand is kledingwinkel nog niet gesloopt: eigenaar vraagt Jambon bouwwetgeving aan te passen

Al bijna twee jaar probeert Patrick Van Noten om op de site in Brasschaat waar in april 2018 zijn winkelpand afbrandde een nieuw kleinschalig appartementsgebouw neer te poten. Maar tot een vergunning is het nog altijd niet gekomen. De man gaat nu de Vlaamse minister-president Jan Jambon, die in Brasschaat woont en er nog altijd gemeenteraad is, én minister Koen Geens interpelleren, want volgens hem zitten er fouten in de interpretatie van een (oude) wetgeving rond terrassen.

Op 16 april 2018 brandde VN Top Fashion op de Bredabaan nagenoeg volledig uit. Patrick Van Noten was en is eigenaar van de grond en het pand, maar had de zaak enkele jaren voordien nog overgelaten. Na de brand sloot de man een overeenkomst met twee jonge architecten. Die zouden een project uittekenen en de appartementen mogen verkopen. Van Noten zou één appartement krijgen en eigenaar van de grond blijven. Maar meer dan twee jaar later is zelfs het uitgebrande pand nog niet afgebroken en dat begint voor wrevel te zorgen. Bij buurtbewoners, maar ook bij Van Noten zelf.

Wetgeving niet juist

In de lente van 2019 werd een hoogdringende omgevingsvergunning aangevraagd om het pand te mogen afbreken, maar die werd niet verleend omdat die gekoppeld moest worden aan een omgevingsvergunning voor het nieuw te bouwen project. Maar daar knelt nu het schoentje, want die omgevingsvergunning is er nog altijd niet omdat er een geschil is rond onder meer de terrassen. Alles draait volgens Van Noten om de interpretatie van de volgende wet: “Men mag op het besloten of niet besloten erf van zijn nabuur geen rechtstreekse uitzichten of uitzicht gevende vensters noch balkons of andere soortgelijke vooruitspringende werken hebben, tenzij er een afstand van negentien decimeter (...) is tussen de muur waar men die maakt , en het erf.”

2 Het uitgebrande winkelpand van VN Top Fashion aan de Bredabaan in Brasschaat.
Klaas De Scheirder Het uitgebrande winkelpand van VN Top Fashion aan de Bredabaan in Brasschaat.

“Ze passen die wet héél strikt toe, want het terras dat ik aan de achterkant van het appartementsgebouw zou mogen voorzien is amper 2,2 meter groot omdat ik zogezegd aan elke kant 1,9 meter moet vrijhouden”, zegt Van Noten. “Het vreemde is dan wel dat voor grote bouwprojecten die regel niet geldt, want die mogen wél grote terrassen bouwen over de volledige breedte van het terras want ze voorzien ondoorzichtige schermen. Waarom wordt dat dan niet voor kleine projecten ook toegepast? Want eigenlijk is het plaatsen van zo’n ondoorzichtig scherm de enige juiste interpretatie van de wet, want dan heb je toch meteen dat ‘geen rechtstreeks uitzicht’ uit de eerste zin van de wet? Het wordt dringend tijd dat de overheid voor duidelijkheid zorgt in de wetgeving.”

Ministers

Patrick Van Noten gaat nu een brief schrijven naar Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en de federale minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om de wetgeving aan te passen en ondubbelzinnig te maken.  Detail: Jan Jambon was in die periode burgemeester, woont er nog altijd en is er ook nog gemeenteraadslid.

Hij beseft dat het op deze manier nog lang kan duren vooraleer het nieuwbouwproject er kan komen. “Maar ik weet dat ik er iets goed mee kan doen, dus ik ga ermee verder. Ik heb in het verleden nog rechtszaken rond foute wetgeving gewonnen. Maar ergens hoop ik dat het snel tot een oplossing komt, want dat het pand er nu al zo lang staat begint ook bij de buurtbewoners wrevel op te wekken.”

Lees meer