Windmolens langs de E19 ter hoogte van Meer.
Foto Ton Wiggenraad Windmolens langs de E19 ter hoogte van Meer.

"Er staan al genoeg turbines"

AANVRAAG PLAATSING ZES EXTRA MOLENS VANGT TEGENWIND

Het plan van het Kalmthoutse bedrijf Mega Windy om op het grondgebied van Loenhout, op de grens met Hoogstraten, en in Brecht in totaal zes windmolens neer te poten langs de E19 stuit op flink wat protest. Tussen Meer en Brecht staan al zestien turbines. "Genoeg is genoeg", vinden buurtbewoners.

De eerste aanvraag dateert van 2014, toen Mega Windy drie windmolens wilde bouwen op een tweede lijn naast die van Aspiravi. Twee van de drie zouden een plaats krijgen in Loenhout en eentje in Hoogstraten. Dat plan is ingetrokken. De turbine voor Hoogstraten mocht simpelweg niet in een vogelrichtlijngebied worden geplaatst. Ondertussen sloegen Mega Windy en Luminus de handen in elkaar en breidden ze het dossier gevoelig uit. Nu zouden er vier windturbines komen in Loenhout en nog eens twee in Brecht, met telkens een maximale hoogte van 200 meter. De windmolens zouden samen stroom opwekken voor ongeveer 13.000 gezinnen. Burgers zouden kunnen participeren aan het project en een cent verdienen.


Het project, waarvan het openbaar onderzoek vandaag afloopt, krijgt forse tegenwind. "Er is daar echt geen draagvlak voor", zeggen de actievoerders, die liever niet in persoonlijke naam spreken. "Langs de E19 staan al zestien windturbines: negen in Loenhout, zes in Hoogstraten en eentje in Brecht. Het landschap wordt nog meer aangetast. Bovendien zijn er ook al twee vergund aan de Tommelberg. Goed, die windmolens staan op maximaal 350 meter van de snelweg. Maar de nieuwe reeks komt op 650 tot 1.100 meter van de E19. Het argument dat het geluid mee opgaat in het geluid van de snelweg gaat dan echt niet meer op. Bovendien komen ze op soms minder dan 500 meter van onze huizen. Heel mooi dat ze de turbine in Hoogstraten schrappen omdat er vleermuizen zitten, maar misschien dat ze ook met de mensen rekening kunnen houden? Komt er straks nog een derde rij windmolens? Wij hebben ons altijd tolerant opgesteld. De HST-lijn en de bestaande windmolens hebben we zomaar aanvaard."

Bezwaren

Enkel direct aanpalende bewoners kregen een aangetekende brief over het openbaar onderzoek. Toch zijn flink wat bezwaren ingediend uit Brecht, Loenhout en Hoogstraten.


"De windmolens zullen ongeveer 200 meter hoog worden, dus opnieuw heel wat slagschaduw", sakkeren boze bewoners uit de omgeving van Loenhout-Meer. "En dan is er nog de geluidshinder die tot 1.500 meter ver kan gaan. Daarbij staat in het dossier van Mega Windy reeds beschreven dat de windmolens 's avonds en 's nachts aan verminderd vermogen zullen moeten draaien om aan de geluidsnorm te voldoen. Is het project dan wel rendabel? Moeten wij daarvoor dan aan woonkwaliteit inboeten?" De bewoners menen ook dat hun eigendommen in waarde zullen dalen.


Het gemeentebestuur van Wuustwezel weet van de onrust. "We zullen na het afsluiten van het openbaar onderzoek alle bezwaren nauwgezet onderzoeken", reageert burgemeester Dieter Wouters (CD&V). "Daarna stellen we een gefundeerd advies op. Maar de Vlaamse overheid beslist."


Mega Windy was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Lees meer