4 Marc Boogers, Shahnaz Ali met zoontje Mohamed, lesgeefster Charlotte Verhoeven en directeur Mieke Hens voor het Centrum voor Basiseducatie
Jef Van Nooten Marc Boogers, Shahnaz Ali met zoontje Mohamed, lesgeefster Charlotte Verhoeven en directeur Mieke Hens voor het Centrum voor Basiseducatie

Armoedecijfers in Turnhout zijn dramatisch: dit doet de stad er aan

Kwart van kinderen wordt geboren in armoede - 4,4% van inwoners trekt leefloon

De armoedecijfers in Turnhout zijn dramatisch. De stad wil daar iets aan doen en heeft van armoedebestrijding één van haar topprioriteiten gemaakt in het bestuursakkoord. Naar aanleiding van de ‘Werelddag van Verzet tegen Armoede’ trokken wij samen met schepenen naar drie initiatieven in Turnhout die de strijd aanbinden met armoede.

Meer dan een kwart (27,6%) van de kinderen die in Turnhout geboren worden, worden geboren in een gezin in armoede. En ook op vlak van het aantal leefloners scoort de stad slecht. Turnhout telde vorig jaar 1.198 leefloners. Dat is 4,4% van het aantal inwoners tussen 18 en 65 jaar.

Het stadsbestuur wil zo snel mogelijk betere armoedecijfers kunnen voorleggen. Toch is er geen schepen voor Armoedebestrijding in Turnhout. Omdat het stadsbestuur meent dat armoede over alle beleidsdomeinen heen moet bestreden worden. “Om armoede in onze stad terug te dringen, moeten we vanuit onze diverse bevoegdheden werk maken van die prioriteit”, klinkt het.

Dinsdag brachten burgemeester en schepenen – binnen hun eigen bevoegdheden - allemaal een bezoek aan één van de vele partners in het armoedebeleid. Wij vergezelden Marc Boogers, Astrid Wittebolle en Els Baeten bij hun bezoek.

Centrum voor Basiseducatie

Met schepen van Onderwijs Marc Boogers trokken we naar het Centrum voor Basiseducatie. “Eén van de belangrijkste partners in de strijd tegen armoede, want alles begint met goed onderwijs”, zegt Boogers. Het onderwijscentrum in de Otterstraat geeft cursussen aan volwassenen die niet lang of helemaal niet naar school zijn geweest in hun jeugd. “Zo’n 3,5 jaar geleden zagen we het aantal cursisten plots sterk stijgen”, zegt directeur Mieke Hens. “Sindsdien hebben we zo’n 2.300 cursisten per jaar in Turnhout, waarvan ieder jaar zo’n 600 nieuwe mensen die bij ons cursussen komen volgen.”

De cursussen die in het Centrum voor Basiseducatie worden aangeboden zijn heel divers: van taal, over rekenen tot computerlessen en algemene vorming. “Ik heb vandaag een rekenles mee gevolgd”, vertelt Marc Boogers. “Je voelt het enthousiasme bij die cursisten. Zij willen vooruit. Bij een aantal mensen leeft de perceptie dat veel van deze mensen niet willen werken, maar hier merk je dat het juist andersom is. Al zijn deze cursussen niet enkel bedoeld met het oog op de arbeidsmarkt, maar ook om de mensen zich beter te laten voelen in de maatschappij.”

4 Leerlingen van een cursus 'rekenen' in het Centrum voor Basiseducatie
Jef Van Nooten Leerlingen van een cursus 'rekenen' in het Centrum voor Basiseducatie

Eén van de cursisten in het Centrum voor Basiseducatie is Shahnaz Ali (34) uit Syrië. Zij maakt er deel uit van het project Mama Leert. “Ik kan samen met mijn zoontje naar hier komen. Terwijl ik Nederlands leer praten, wordt er voor mijn zoontje gezorgd. Nu kom ik twee keer per week, maar zodra mijn zoontje naar school gaat, wil ik vier lessen per week komen volgen, want ik wil zo snel mogelijk goed Nederlands praten.”

Samenlevingsopbouw

Na ons bezoek aan het Centrum voor Basiseducatie steken we de straat over richting Samenlevingsopbouw. Schepen Astrid Wittebolle bracht er een bezoek vanuit haar bevoegdheid ‘Duurzaamheid’. Binnen Samenlevingsopbouw in Turnhout is immers het project ‘Goed Plan’ opgestart, een project dat moet zorgen voor meer kwaliteitsvolle woningen op de huurmarkt. “Goed Plan is ontstaan omdat veel inwoners met hoge energiefacturen te maken krijgen. Vaak willen ze daar iets aan doen, maar krijgen ze de verhuurder niet overtuigd.”

4 Leen Smets (links) en Astrid Wittebolle (rechts vooraan) met enkele vrijwilligers van Samenlevingsopbouw
Jef Van Nooten Leen Smets (links) en Astrid Wittebolle (rechts vooraan) met enkele vrijwilligers van Samenlevingsopbouw

Met Goed Plan wil Samenlevingsopbouw verhuurders warm maken om energetische en duurzame werken uit te voeren in de woning. “Goed Plan coördineert de werken totdat de huurwoning voldoet aan de criteria van een conformiteitsattest”, zegt Astrid Wittebolle. “Deze begeleiding is gratis voor de woningeigenaars. Het project leidt tot een win-win situatie. De eigenaar wint er bij omdat zijn pand kwalitatief beter wordt, de huurder wint er bij omdat zijn energiefactuur naar beneden gaat.”

Goed Plan hoopt jaarlijks tien huurpanden duurzamer te maken.

T’ANtWOORD

Nog in de Otterstraat gaan we langs bij T’AntWOORD. De vzw kreeg het bezoek van schepen voor Toerisme Els Baeten. Ze praatte er met vrijwilligers over het belang van vakantieparticipatie voor iedereen. “Het is belangrijk dat al onze inwoners toerist kunnen zijn, in onze eigen stad maar ook daarbuiten. Helaas heeft niet iedereen daar de middelen voor. Ook mensen die het financieel niet breed hebben, moeten op vakantie of uitstap kunnen gaan”, zegt Els Baeten.

4 John Eykens, Danny Bertels, Els Delen, Els Baeten en Marianne Noyens in T'ANtWOORD
Jef Van Nooten John Eykens, Danny Bertels, Els Delen, Els Baeten en Marianne Noyens in T'ANtWOORD

En dat is mogelijk via T’ANtWOORD. Zo trokken er tijdens de zomervakantie nog vier volle bussen vanuit T’ANtWOORD naar dierentuin Planckendael. “Voor een sociaal tarief van amper 6 euro”, zeggen vrijwilligers John Eykens en Danny Bertels. “Vanuit ’t AntWOORD helpen we gezinnen ook sparen voor zo’n vakanties. Zodat kinderen op school kunnen zeggen dat ze op vakantie zijn geweest. Dat betekent heel veel voor hen.”

Op 22 november volgt een uitstap naar Night of the Proms, op 7 december staat een bezoek aan een kerstmarkt in Duitsland op het programma. “Door in groep en aan een sociaal tarief te gaan, werken we drempels weg bij mensen die niet alleen durven of kunnen gaan. Alles wordt geregeld voor hen. Ze moeten zich alleen nog maar amuseren.”

6 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Chantal Van Bladel

    Niemand kiest ervoor om in armoede e te leven! Daar waar je geboren wordt, hoe slim je bent, hoe handig je bent, hoe gezond je bent, de tegenslagen die je overkomen,... daar kies je niet voor! Respect voor ieder die het zo moeilijk heeft om in deze harde, egoïstische samenleving te overleven. Blij dat het gemeentebestuur hier probeert te helpen. Voor alle duidelijkheid een groot deel van de armen in Turnhout zijn Vlamingen, zoals jij en ik.

  • Eric Leysen

    Dankjewel aan tientallen jaren wanbeleid, van eender welke partij maar vooral Groen en links.

Lees meer