RIZIV: "Er is geen aanvraag ingediend"

"De chemokuur Thiotepa wordt niet terugbetaald in België", bevestigt Ludwig Moens van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering RIZIV. "Dat komt omdat de farmaceutische bedrijven geen aanvraag hebben ingediend bij de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van het RIZIV. Het Bijzonder solidariteitsfonds (BSF) kan wel geval per geval oordelen over een terugbetaling. Dat fonds oordeelt volgens bepaalde criteria over een financiële tegemoetkoming voor medische hulp of geneesmiddelen die de verplichte ziekteverzekering niet vergoedt", aldus Moens. (BBO)

Lees meer