3 Zijn de regels strenger in West-Vlaanderen? Gouverneur Carl Decaluwé vindt van niet. “We volgen gewoon de federale richtlijnen op.”
Benny Proot Zijn de regels strenger in West-Vlaanderen? Gouverneur Carl Decaluwé vindt van niet. “We volgen gewoon de federale richtlijnen op.”

Bossen en domeinen worden afgesloten, politie stuurt kustgangers terug, West-Vlaams gouverneur is duidelijk: “De speeltijd is voorbij”

Provinciale domeinen sluiten, grenzen worden gecontroleerd en aan alle Belgen wordt gevraagd weg te blijven van de kust. In West-Vlaanderen zetten ze alle zeilen bij om het coronavirus in te dijken. Toch is gouverneur Carl Decaluwé niet van oordeel dat zijn provincie strenger optreedt. “Als een Kortrijkzaan niet naar de zee mag komen, waarom zou een Nederlander dat wel mogen?”

Vrijdagochtend kondigde de provincie West-Vlaanderen aan dat alle provinciale domeinen vanaf de middag gesloten zouden blijven tot minstens begin april.  Een strenge maatregel, maar wél een die er volgens gouverneur Carl Decaluwé komt op vraag van de nationale crisiscel. “We kregen het antwoord op onze vraag daaromtrent donderdag al door. We hebben gewoon de daad bij het woord gevoegd”, zegt Decaluwé. Volgens hem moet en zal ook de rest van de provincies dat besluit nemen.

3 De provinciedomeinen gaan dicht.
TTV De provinciedomeinen gaan dicht.

Meer controles

De gouverneur staat in nauw overleg met alle korpscheffen van de West-Vlaamse politiezones en riep eerder zelf ook al op om weg te blijven van onze kust. Donderdag volgden al de eerste controles aan de afritten in de Westkust. Ook aan de grensovergang tussen Knokke en Sluis wordt vanaf nu intensiever gecontroleerd en worden ‘vliegende patrouilles’ aangestuurd door mobiele camera’s die alles in de gaten houden. Wie geen geldige reden heeft om de grens over te steken, wordt vriendelijk maar kordaat verzocht rechtsomkeer te maken. “De speeltijd is voorbij”, zegt Decaluwé. “De Nederlandse toeristen bleven komen. Moeten we dat toelaten? Neen, toch. Als we, om een voorbeeld te nemen, een Kortrijkzaan vragen om weg te blijven van onze kust, waarom zou een Nederlander dan wel mogen komen. Hetzelfde met de grensovergangen met Frankrijk. We vragen iedereen om in zijn of haar eigen omgeving te blijven, dan geldt dat voor de buitenlanders ook. We kunnen niet tolereren dat ze naar West-Vlaanderen komen om pakweg naar de slager te gaan. Ze kunnen in Frankrijk ook vlees kopen, hé”, is Decaluwé duidelijk.

3 Het bord en de camera aan de grensovergang tussen Knokke en Sluis
Jan Van Maele Het bord en de camera aan de grensovergang tussen Knokke en Sluis

Vergrijsde bevolking

De provinciegouverneur is evenwel niet van mening dat hij strenger is dan pakweg Oost-Vlaanderen of Limburg. “We volgen gewoon de federale richtlijnen op”, aldus Decaluwé. Bij de kustburgemeester speelt bovendien nog een extra bezorgdheid mee. Aan zee is er namelijk een sterk vergrijsde bevolking én dus een extra kwetsbare doelgroep. De burgemeesters afzonderlijk willen met hun vraag om weg te blijven, die mensen beschermen. “En dat begrijp ik. We moeten deze situatie ernstig nemen”, besluit Carl Decaluwé.

Lees meer