2 De huidige Visartsluis uit 1907 is verouderd en voldoet niet meer aan de noden van de hedendaagse scheepvaart.
Benny Proot De huidige Visartsluis uit 1907 is verouderd en voldoet niet meer aan de noden van de hedendaagse scheepvaart.

Bouw nieuwe zeesluis in Zeebrugge start ten laatste in 2024: “Raad van State doet tegen 2021 uitspraak over bezwaarschriften”

De bouw van de nieuwe zeesluis in Zeebrugge, die 1 miljard euro kost, start nog deze legislatuur – dus ten laatste in 2024. Dat heeft Vlaams minister Lydia Peeters gezegd in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken na vragen van parlementsleden Mercedes Van Volcem en Bert Maertens. “De Raad van State zal tegen 2021 uitspraak doen over de bezwaarschriften”, zegt Van Volcem. 

De Vlaamse regering wil dat de nieuwe zeesluis op de Visartsite komt. Een leefbaarheidsplan en een mobiliteitsstudie moeten ervoor instaan dat de impact op Zeebrugge zo klein mogelijk is, maar drie instanties zijn toch naar de Raad van State gestapt, met de vraag om de beslissing van de regering te vernietigen. Daarom is het nog te vroeg om een exacte timing voor de bouw van de sluis vast te leggen.

Uitspraak tegen 2021

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken dringt Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan op een snelle aanpak van de Visartsluis-procedure bij de bevoegde Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld). “De ambitie is om de start van de werken zeker deze legislatuur nog aan te vatten. Na het voorkeursbesluit konden omwonenden bezwaarschriften indienen. Deze worden nu behandeld door de Raad van State die een uitspraak wil doen tegen 2021”, aldus Mercedes Van Volcem. 

Het Vlaams regeerakkoord stelt immers heel duidelijk dat de bouw van de nieuwe zeesluis tijdens deze legislatuur zal starten. “Deze nieuwe zeesluis is broodnodig om de toegankelijkheid van de achterhaven te garanderen voor grotere schepen. Als er problemen opduiken of onderhoudswerken noodzakelijk zijn aan de oudere Vandammesluis, is er op dit moment immers geen alternatief om de achterhaven te bereiken”, zegt het Vlaams parlementslid. 

2 Actievoerders hebben eerder al de Visartsluis bezet.
Foto Proot Actievoerders hebben eerder al de Visartsluis bezet.

Op 28 juni vorig jaar besliste de Vlaamse regering dat de Visartsluis haar voorkeur wegdroeg als locatie voor de nieuwe zeesluis. Dit voorkeursbesluit werd op 1 oktober in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dat veroorzaakte heel wat ongerustheid in Zeebrugge. In die mate zelfs dat er protestgroepen in het leven werden geroepen. 

Maatregelen rond leefbaarheid

De Raad van State ontving binnen de termijn van 60 dagen na publicatie ‘meerdere bezwaarschriften’. In dergelijke dossiers streeft de Raad van State naar een uitspraak binnen een periode van 15 maanden. Tegen het voorjaar van 2021 dus. 

De daaropvolgende stap is de uitwerkingsfase, die moet leiden tot een projectbesluit met de nodige vergunningen. Volgens de projectwebsite zou dit projectbesluit tegen het voorjaar van 2022 genomen moeten worden. “De komende maanden zouden er ook concrete stappen gezet worden in het uitwerken van maatregelen rond leefbaarheid en mobiliteit, in samenspraak met de omwonenden”, aldus Mercedes Van Volcem. 

Lees meer