Het Brugs middenveld voerde actie voor de gemeenteraad.
BHT Het Brugs middenveld voerde actie voor de gemeenteraad.

Brugse organisaties protesteren met wit T-shirt tegen Vlaamse besparingen

Op de Burg in Brugge hebben zeker honderd mensen dinsdagavond een erehaag gevormd voor de gemeenteraadsleden. Ze reageren op Vlaamse besparingen, die ook in Brugge voelbaar zijn.

De actie ging uit van ‘het Brugs middenveld’. Dat zijn verenigingen zoals het CAW, vzw De Patio, vzw Wieder, Howest of Cactus Muziekcentrum. Vooral de besparingen op vlak van cultuur en welzijn liggen op de maag. De actievoerders hadden een wit T-shirt aangetrokken met daarop de woorden ‘Deze Vlaamse regering doet het licht uit, ook in Brugge’. Elk gemeenteraadslid kreeg zo’n T-shirt aangeboden. Sommigen trokken het ook ter plaatse aan, maar op de raadsleden van Groen na, deed iedereen het shirt net voor de gemeenteraad toch weer uit. “We hebben veel zorgen", klinkt het in een open brief van ‘het Brugs middenveld’. “Een goed beleid op vlak van welzijn, zorg, onderwijs, klimaat, kunst en cultuur vormt de hoeksteen van een warme, solidaire en rechtvaardige samenleving. Dat vereist investeringen, geen kaalslag.” De actievoerders benadrukten wel dat ze geen conflict willen met de stad Brugge, omdat de stad haar investeringen niét terug schroeft. 

Lees meer