2 Speelt Cercle binnen afzienbare tijd aan de Blankenbergse Steenweg?
Benny Proot Speelt Cercle binnen afzienbare tijd aan de Blankenbergse Steenweg?

Cercle wil nieuw stadion langs Blankenbergse Steenweg kans geven: “We zijn redelijke mensen”

Overleg tussen de stad en Cercle Brugge heeft iets opgeleverd: de Vereniging zou “niet afkerig staan tegenover een nieuw stadion langs de Blankenbergse Steenweg”. Eerst was Cercle nog verrast over de nieuwe ontwikkelingen in het dossier. “We zijn redelijke mensen en zullen de voor- en nadelen bekijken", zegt uittredend voorzitter Frans Schotte.

Tussen een delegatie van Cercle Brugge en het stadsbestuur vond maandagavond uitvoerig overleg plaats. “Het bestuur van Cercle heeft zijn teleurstelling geuit over de beslissing van het stadsbestuur voor een nieuw stadion van Club Brugge op de Olympiasite”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Positief advies auditeur

“Cercle Brugge heeft tijdens het gesprek kennis genomen van de omstandigheden waarin dat besluit tot stand is gekomen”, zegt burgemeester De fauw. “We hebben hen ook laten zien dat we als schepencollege garanties inbouwen voor Cercle Brugge.” 

“Niet in de kou”

Groen-zwart hoorde daarbij van het stadsbestuur dat de auditeur bij de Raad van State een positief advies heeft uitgebracht over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening van het stedelijk gebied Brugge’, waardoor er kansen ontstaan om een grote sportsite te creëren. “Cercle Brugge staat niet afkerig tegenover een totale oplossing, een hoofdstadion en oefencentrum, op de gronden van de Blankenberge Steenweg”, zegt De fauw. “Natuurlijk zijn er nog vragen. Al die opmerkingen zullen zij inventariseren en overmaken aan het stadsbestuur. We laten Cercle niet in de kou staan. Het stadsbestuur van Brugge wil de Vereniging de garantie geven dat ze zal blijven beschikken over de nodige accommodatie voor het eerste team en de jeugdploegen.”

Zegen voor plannen?

Volgens uittredend Cerclevoorzitter Frans Schotte zijn de gesprekken constructief verlopen. “We zijn redelijke mensen", zegt hij. “We willen bekijken wat de voor- en nadelen bekijken van de nieuwe site Blankenbergse Steenweg. We zijn niet tegen alles. We zullen dus nadenken of dit een optie is en in welke mate we daar een stadion en oefenvelden kunnen realiseren.”

2 Er komt een nieuw stadion op de oefenterreinen van Club Brugge.
Benny Proot Er komt een nieuw stadion op de oefenterreinen van Club Brugge.

Dat nu ook Cercle mee stapt in het nieuwe verhaal, lijkt een zegen voor de nieuwe plannen. Club wil, voor de bouw van het stadion met 40.000 zitjes van start kan gaan, immers snel werk maken van een aanvraag tot omgevingsvergunning. Die moet er al tegen de zomer zijn. De twee grootste obstakels zijn het mogelijke protest van buurtbewoners en het milieu-effectenrapport dat nog opgesteld moet worden voor de site-Jan Breydel. In een vorig onderzoek was dat immers heel negatief.

Lees meer