Ergens tussen de Kruispoort (foto) en de Gentpoort moet de fietsersbrug komen.
Benny Proot Ergens tussen de Kruispoort (foto) en de Gentpoort moet de fietsersbrug komen.

Dossier van fietsbrug tussen Gent- en Kruispoort van onder het stof: “Eerst kijken of het financieel lukt”

Het stadsbestuur van Brugge haalt het dossier van een nieuwe fiets- en wandelbrug tussen de Kruispoort en de Gentpoort van onder het stof. De stad start een studie om de financiële en vooral praktische haalbaarheid van zo'n brug te onderzoeken. De bescherming van de Vesten kan roet in het eten gooien.

Het dossier van de nieuwe fiets- en wandelbrug dateert al van vijf jaar geleden. De gemeenteraad gaf in de zitting van 28 januari 2014 zijn goedkeuring aan een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Brugge en Waterwegen en Zeekanaal NV voor de uitvoering van studies voor het gedeelte van het kanaal Gent-Brugge tussen de Scheepsdalebrug en de brug in Moerbrugge. Toen viel de beslissing dat de zone tussen de Gentpoort en de Kruispoort het meest geschikt was voor een nieuwe brug. 

Die nieuwe fietsers- en wandelbrug moet voor een veiligere oversteek zorgen, want fietsers die nu de Kruis- en Gentpoort gebruiken ondervinden gevaarlijke situaties. In de zomer van 2017 vond een eerste startoverleg plaats met aanwezigen van de Vlaamse overheid, politie en stadsbestuur. De brug zou 365 tot 415 meter lang zijn en over de ring en de ringvaart komen. “De dienst Ruimtelijke Ordening heeft zich toen in haar advies kritisch en zelfs negatief opgesteld tegenover het project”, zegt schepen Franky Demon (CD&V). “De brug zou ver tot in de Vesten komen, maar die zijn een beschermd stadsgezicht. De aanloopstrook zou een breuk in de Vestengordel creëren. Ten tweede wordt ook gewezen op de omvang en hoogte van de constructie die niet verzoenbaar is met de Unesco-bescherming.”

Het dossier werd daarna op pauze gezet, maar krijgt nu dus een tweede adem. Dat vernam gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht (sp.a) in een antwoord op haar schriftelijke vraag aan het stadsbestuur. “We hebben eind juni een nieuw gesprek gevoerd met de Vlaamse Waterweg”, zegt Demon. “De afspraak werd gemaakt om dit dossier te reactiveren waarbij er ontwerpend onderzoek zal gebeuren. We onderzoeken de ruimtelijke inpasbaarheid en de financiële haalbaarheid. Vinden we een oplossing voor het probleem van de Vesten? Dat zal uit die studie moeten blijken.” 

Aanvullend engageert het stadsbestuur zich om binnen de studie FR30 rond de fietsring Brugge te onderzoeken of de fietsersbrug kan ingepast worden in het Brugse fietsroutenetwerk. “In deze context is het nog voorbarig om te spreken over een timing van uitvoering of een verdeling van budgettaire inspanningen. De Vlaamse Waterweg nv en stadsbestuur Brugge zullen eerst deze studie afwachten”, zegt Demon. 

3 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Erwin Vandriessche

    Eerlijk gezegd zouden ze beter sneller werk maken van een nieuwe hoge brug over het kanaal te Steenbrugge. Dit is al jaren een groot knelpunt tijdens de spitsuren en zeker als die brug dan nog eens open gedraaid wordt voor scheep- en pleziervaart! Hou mijn hart al vast als de werken beginnen aan het wegdek van de Katelijnebrug.

  • Roland Rotsaert

    Ik zat vijf of zes jaar geleden in een werkgroepje dat in het kader van een toenmalig inspraakproject (de naam ontgaat mij) de haalbaarheid en zin van deze brug onderzocht. Mijn conclusie was toen: nutteloos, want deze brug sluit niet aan op bestaande verbindingsassen. Men zou het geld beter investeren in het bruikbaar maken van de bestaande, maar onderbenutte brug aan de Brugeoise (Baron Ruzettelaan-Vaartdijkstraat). Dat zou fietsers een alternatief geven voor de Katelijnepoort.

Lees meer