De werken aan het kruispunt met de Bloedput zijn bezig.
Proot De werken aan het kruispunt met de Bloedput zijn bezig.

Opgelet: Guido Gezellelaan loopt nu dood

Aan het kruispunt van de Guido Gezellelaan met de Bloedput is deze week gestart met het doodlopend maken van de straat.

Dit betekent dat je niet langer vanuit de Smedenstraat richting Brugse ring kan rijden. Het is de meest radicale ingreep in de vernieuwde verkeerssituatie rond 't Zand. De Guido Gezellelaan wordt een doodlopende woonstraat en dus niet langer een vluchtroute voor 'slimme' Bruggelingen. "Het kruispunt met de Bloedput is een van de aandachtspunten op onze ringweg", zegt Alain Strubbe van de verkeersdienst van de politie. "Daar staan wagens vaak onnodig lang stil, omdat er zoveel verkeersbewegingen zijn. Zeker als we willen afdwingen dat de Bevrijdingslaan dé toegangsweg tot Brugge wordt, moeten we maken dat bestuurders er niet nodeloos lang in de file staan voor het rood licht. Door het kruispunt met de Guido Gezellelaan af te sluiten, creëren we tijdswinst voor de andere verkeersbewegingen. Dat scheelt al snel zo'n achttien seconden." Ook ter hoogte van de Unescorotonde gaat het vlotter, een rechtstreeks gevolg van de invoering van eenrichtingsverkeer op de Vrijdagmarkt. "De files die vroeger ontstonden in de tunnel onder 't Zand, waren grotendeels te wijten aan het invoegen van wagens komende van de Vrijdagmarkt. Al van tijdens de werken is dit niet meer mogelijk, en in de tunnel verloopt het verkeer nu veel vlotter." (BHT)

Lees meer