Brugge voorstelling plannen Ezelstraatkwartier
Benny Proot Brugge voorstelling plannen Ezelstraatkwartier

Stad zoekt oplossing voor lege kloosters en Howest-gebouw

Ezelstraatkwartier moet ook groener én beter voor mobiliteit

De stad Brugge is klaar met een toekomstvisie voor het Ezelstraatkwartier. Daarin staan onder meer toekomstmogelijkheden voor twee lege kloosters, de school Maricolen en het Howest-gebouw in de Sint-Jorisstraat. “Dit gedeelte van Brugge moet groener én veiliger worden”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V).

Al twee jaar voert de stad onderzoek naar de toekomstige mogelijkheden van specifieke wijken. Zo werd al een plan opgemaakt voor West-Brugge, met onder meer de komst van een nieuw Beurs- en Congresgebouw én woongelegenheden op de site-VTI tot gevolg. “We willen de wijken versterken, door specifieke deelplannen op te maken”, zegt schepen Franky Demon. “De plannen kunnen in die zin verder worden uitgewerkt, maar hebben geen juridische kracht. Ze zijn wel een belangrijke handleiding voor het beheer van die wijk.” 

Sebrechtspark

Het Ezelstraatkwartier is een wijk in de Brugse binnenstad die ligt tussen de Hoefijzerlaan en de as Sint-Jorisstraat-Vlamingdam enerzijds en tussen de Speelmansrei en de Gulden-Vlies- en Koningin Elisatbethlaan anderzijds. “Grote aandachtspunten zijn een tekort aan groen en veiliger verkeer", zegt Demon. “Toekomstige projecten zullen daar dus rekening mee moeten houden. Zo willen we meer fietsdoorsteken, onder meer voor kinderen die in de Maricolen school lopen. Het Sebrechtspark kan daar een rol in spelen. Ook de tuinen van de kloosters vormen wat dat betreft een opportuniteit.”

Howest verkoopt slechts gedeeltelijk

Het klooster van de Zusters van Karmel staat al leeg, en even verderop is dat mogelijk snel ook het geval voor het klooster van de Ongeschoeide Karmelieten. “Die lege kloosters zijn een uitdaging, maar ook de kloostertuinen zijn interessant”, zegt Demon. “Die willen we meer openstellen voor de buurt.” Nog zo'n aandachtspunt is het gebouw van hogeschool Howest in de Sint-Jorisstraat. Dat stond een paar jaar geleden al integraal te koop, maar een koper werd niet gevonden. “De vernieuwde visie van Howest is dat ze het gebouw slechts gedeeltelijk verlaten. Gezien het beschermd statuut en het monumentaal karakter van de site zal alles voorzichtig afgewogen moeten worden", zegt Demon.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer