Tijdelijke Kruispoortbrug ligt er tegen eind dit jaar

De plaatsing van een tijdelijke Kruispoortbrug I over het kanaal Gent-Oostende is nog voor het einde van het jaar. Die timing maakte waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal bekend.


De onderdelen van de brug worden momenteel in het staalatelier geproduceerd. Deze maand worden in Brugge de eerste voorbereidende werken uitgevoerd. De installatie zelf staat rond half december gepland. De brugonderdelen zullen op een ponton worden geladen en over het water vervoerd richting Brugge. Om de hinder te beperken, staat de installatie in een weekend gepland, maar bij veel wind schuift de datum mogelijk op. Zonder onvoorziene omstandigheden kan de brug voor het einde van dit jaar openen voor het verkeer.

Binnenvaart

Kruispoortbrug I werd in oktober vorig jaar weggehaald na vaststelling van ernstige schade. Er komt een nieuwe brug, maar in afwachting installeert Waterwegen en Zeekanaal op dezelfde locatie een tijdelijke beweegbare brug over het kanaal Gent-Oostende. "De brug zal geschikt zijn voor het wegverkeer, inclusief fietsers, voetgangers en bussen, maar moet tegelijkertijd ook vlot geopend worden voor de binnenvaartschepen op het kanaal", zegt woordvoerder Claudia Van Vooren. "Technische bijsturingen tijdens het ontwerpproces waren noodzakelijk. Daardoor nam de ontwerpfase meer tijd in beslag dan oorspronkelijk verwacht."


In de loop van volgend jaar wil Waterwegen en Zeekanaal de Dampoortbrug 1 renoveren en worden structurele onderhoudswerken gepland aan de Conzettbrug en aan de Canadabruggen. (BHT)

Lees meer