Schepen Bart Dhondt (Groen) bij de Moutstraat, die nu al een woonerf is.
Marc Baert Schepen Bart Dhondt (Groen) bij de Moutstraat, die nu al een woonerf is.

Brussel-centrum verandert vanaf maandag in een woonerf: “Vermijden dat het virus zich via de mobiliteit verspreidt”

Vanaf maandag 11 mei gaan binnen de Vijfhoek nieuwe regels in die het centrum van de stad in een groot woonerf moet veranderen. Voetgangers krijgen absolute voorrang en niemand mag sneller dan 20 kilometer per uur. De stad Brussel wil zo meer ruimte vrijmaken voor zowel bewoners, pendelaars als mensen die komen winkelen.

Het zal er door de invoering van het woonerf merkelijk anders aan toegaan in het centrum van Brussel. Vanaf maandag zullen ploegen van de stad de nieuwe verkeersborden installeren. Alle verkeerslichten in de stad zullen knipperen op oranje, behalve de assen waarop een tram rijdt. De voetganger moet alle ruimte en voorrang krijgen en kan dan overal de straat gebruiken of oversteken.

Brussel is niet de enige stad die voor een woonerf kiest, maar gaat er wel het verst in. “We hebben gekozen voor het hele gebied binnen de Vijfhoek omdat we nood hadden aan een algemene regel”, zegt burgemeester Philippe Close (PS). “We willen ook iets positiefs meenemen uit deze crisis en daarom grijpen we de kans om te bekijken wat de impact van dit woonerf zal zijn. We voorzien sowieso dat mensen vaker te voet gaan of de fiets zullen nemen en daar moeten we ruimte voor voorzien. Nu neemt de wagen nog drie vierde van de plaats in beslag. Let wel, de auto blijft welkom, maar hij zal niet meer prioritair zijn.”

Veiligheid

Het woonerf moet het in Brussel ook veiliger maken om je te verplaatsen. De afgelopen weken doken er op de smalle voetpaden voor winkels lange wachtrijen op waar het onmogelijk om de nodige afstand te bewaren. “Met deze regel kunnen voetgangers de hele straat gebruiken”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Dhondt (Groen). “Dat past in de exitstrategie en helpt om die veilig te laten verlopen. Vanaf 11 mei gaan de winkels normaal gezien opnieuw open en zal er dus meer volk op straat zijn. Brussel heeft niet alleen zijn inwoners, maar ook veel winkels en bedrijven. Het zal dus nodig zijn om voldoende plaats te bieden. Vandaar dat de voetgangers voorrang krijgen op in totaal 72 kilometer aan wegen.”

Vanaf 11 mei gaan de winkels normaal gezien opnieuw open en zal er dus meer volk op straat zijn. Brussel heeft niet alleen zijn inwoners, maar ook veel winkels en bedrijven. Het zal dus nodig zijn om voldoende plaats te bieden. Vandaar dat de voetgangers voorrang krijgen op in totaal 72 kilometer aan wegen

Schepen van Mobiliteit Bart Dhont (Groen)

Voorlopig blijft de Vijfhoek alvast drie maanden een woonerf. “Maar een echte einddatum is er nog niet. We zullen de maatregel blijvend evalueren en ingrijpen waar nodig”, zegt Dhondt. “Desnoods plaatsen we enkele tijdelijke wegversmallingen als dat nodig is. Het kan ook dat we sommige assen verder gaan dan een woonerf, maar dat moeten we later bekijken. Let wel, een woonerf is niet hetzelfde als een voetgangerszone en het is zeker niet de bedoeling dat je een picknick houdt op straat. Maar de voorrang voor voetgangers en de maximumsnelheid van 20 kilometer per uur voor fietsers en auto’s moeten het veiliger maken. Zowel wat betreft verkeersveiligheid als wat betreft afstand houden. We moeten vermijden dat het virus zich via de mobiliteit verspreidt.”

Controle

De politie zal instaan voor de controle op de regels in het nieuwe woonerf. Tijdens de eerste week zal er vooral waarschuwend opgetreden worden, maar eens 18 mei komen er ook sancties. De Stad Brussel bekijkt ook of het mogelijk is om in deelgemeenten Haren, Laken en Neder-Over-Heembeek woonerven in te richten. Daarbij wordt vooral gekeken naar de omgeving van parken en pleinen en naar de winkelstraten.

Lees meer