3
AFP

Brussels Gewest bant alle diesel- en benzinewagens tegen 2035

Meest vervuilende tweewielers mogelijk verboden vanaf 2022

Het Brussels Klimaatplan, dat vandaag door de Brusselse regering goedgekeurd werd, bevat een aantal aanpassingen aan de lage-emissiezone (LEZ) vanaf 2025 en een verstrenging van het toepassingsgebied naar tweewielers. Zo zouden de meest vervuilende tweewielers vanaf 2022 geweerd worden van het Brussels grondgebied. Daarnaast zal er nagedacht worden over een ZEZ, een zero-emissiezone, in de Vijfhoek en handelsknooppunten. 

De LEZ werd door de vorige regering ingevoerd over het hele grondgebied van het Brusselse Gewest en voorziet in een geleidelijk verbod van de meest vervuilende voertuigen, voornamelijk dieselwagens maar na enkele jaren ook de benzinevoertuigen. Het klimaatplan voorziet de ban van dieselwagens tegen uiterlijk 2030 en de benzine- en lpg-wagens tegen ten laatste 2035. 

Motorfietsen

Daarnaast worden motorfietsen geïntegreerd in de LEZ. Zij zijn momenteel "om operationele redenen" buiten het toepassingsgebied. Vanaf 2022 zouden de meest vervuilende motorfietsen verboden kunnen worden binnen het hoofdstedelijk gewest. De verstrenging van de LEZ-regelgeving zal gebeuren in overleg met de desbetreffende stakeholders en professionele sectoren, en rekening houdend met de socio-economische en budgettaire impact en de beschikbare alternatieve technologieën.

Zero-emissiezone

Voorts wil de Brusselse regering nadenken over een 'zero-emissiezone' (ZEZ) in de Vijfhoek of in bepaalde gebieden, bijvoorbeeld in de handelsknooppunten. Daaraan zouden strengere toegangscriteria worden gekoppeld dan aan de LEZ. Het verbod op diesel- en benzinewagens en op gemotoriseerde tweewielers zou overigens worden versneld en eventueel gepaard gaan met een volledig verbod op vrachtwagens (rekening houdend met eventuele afwijkingen).

Niet-herlaadbare hybride benzinevoertuigen of CNG-voertuigen zouden omwille van hun milieukenmerken buiten de strengere toegangscriteria vallen. Zoniet zou er in feite een totaalverbod op voertuigen op fossiele brandstoffen komen.

Ten slotte wordt de controle op de LEZ versterkt, onder meer voor buitenlandse voertuigen.

Deze forse aankondiging is onmogelijk haalbaar en wordt dus geen realiteit zonder een nog duidelijker en krachtdadiger plan

FEBIAC

FEBIAC ongerust over haalbaarheid 

Automobielfederatie FEBIAC is ongerust over de aankondiging in het Brusselse klimaatplan dat er in de nabije toekomst geen plaats meer is voor auto’s met verbrandingsmotoren (2030 voor diesel, 2035 voor benzine en lpg). “Deze forse aankondiging is onmogelijk haalbaar en wordt dus geen realiteit zonder een nog duidelijker en krachtdadiger plan”, vreest FEBIAC.

De federatie merkt op dat Brussel vandaag al een gigantische achterstand heeft opgelopen in de uitrol van onmisbare laadinfrastructuur: “De plannen, de acties, de budgetten om die achterstand versneld weg te werken, zijn onbestaande”. 

3 Luchtvervuiling in Brussel.
Photo News Luchtvervuiling in Brussel.

De Brusselse regering strijkt wel de eer op van deze aankondiging, maar legt de verantwoordelijkheid en de kosten louter bij de burgers en de bedrijven, vindt FEBIAC. De regering ontloopt haar verantwoordelijkheid in de uitrol van de laadinfrastructuur, het uittekenen van een duurzame mobiliteit en het begeleiden van de burgers en bedrijven in dit proces van transitie naar schonere mobiliteit. Dat zaait enkel onduidelijkheid en is zowel economisch als ecologisch onproductief, luidt het nog.

Voor FEBIAC heeft de Brusselse regering bovendien geen enkel oog “voor het feit dat ook verbrandingsmotoren met nieuwe, synthetische of hernieuwbare brandstoffen een belangrijke, haalbare én betaalbare bijdrage kunnen leveren in het verder schoner maken van onze omgevingslucht én het verminderen van de CO2-uitstoot”.

3
BELGA

40 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Claudia Rosseel

    Ik wil wel eens zien hoe ze op 15 jaar tijd de nodige trams en bussen voorzien om al die wagens te vervangen. De openbare aanbestedingen uitschrijven die daarvoor nodig zijn, beslissen aan wie ze worden toegewezen, de werken uitvoeren en betalen... ze zullen hun tenen mogen uitkuisen daar in Brussel.

  • Lea Van Heybeeck

    Men kan beslissen wat men wil, tegen die tijd kan alles reeds 2x veranderd zijn. Misschien zou Brussel eens eerst iets aan de criminaliteit moeten doen. Torenhoog in die stad! Bijkomend wordt die stad elk jaar vuiler en marginaler. Doe daar iets aan!

Lees meer