Flo Windey: Poelaartplein
Baert Marc Flo Windey: Poelaartplein

Koning Filip bezoekt Ordes van Advocaten in justitiepaleis

Hoog bezoek in het justitiepaleis woensdagmiddag. Koning Filip bracht er een bezoek aan de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (NOAB) en de Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles. Aanleiding van het bezoek was de 35ste verjaardag van beide advocatenordes. Die vormden tot in 1984 één enkele advocatenorde maar besloten toen uiteen te gaan. 

“We werken sindsdien wel in de beste verstandhouding samen”, zegt Peter Callens, stafhouder van de NOAB. “De orde van advocaten bestaat natuurlijk al veel langer. De advocatuur begon zich al in het begin van de 17de eeuw te organiseren in balies. Na de Franse revolutie werden de advocatenordes opgeheven en verboden maar onder Napoleon werden ze in 1811 opnieuw opgericht. Sindsdien bestond in Brussel één enkele orde voor alle advocaten maar in 1984 hebben onze voorgangers beslist in alle vriendschap te splitsen.”

Die splitsing in een Nederlandstalige en een Franstalige orde heeft nooit voor problemen gezorgd, aldus Michel Forges, stafhouder van de Franstalige orde. “De samenwerking verloopt zeer vlot, eventuele wrijvingen of problemen worden meteen uitgepraat en we werken samen aan een aantal projecten. Veel Nederlandstalige stagiairs doen ook een deel van hun stage bij een Franstalige stagemeester en vice versa.”

Justibus en DIApositief

Koning Filip kreeg bij zijn bezoek ook uitleg over twee nieuwe projecten van beide balies, de Justibus en DIApositief. De Justibus is een proefproject van de commission d’Aide juridique de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles (CAJ), waarbij een bus door de 19 Brusselse gemeenten trekt. Aan boord van de bus geven advocaten gratis praktische en juridische informatie, zonder dat de rechtzoekende aan enige nationaliteits- of inkomensvoorwaarde moet voldoen.

DIApositief is een project van de NOAB en staat voor Diverse en Inclusie Advocatuur. Het is een programma via hetwelke jaarlijks, na een introductieprogramma en een essay-wedstrijd één jongere met migratie-achtergrond wordt uitgekozen, die dan gedurende vijf jaar een studiebeurs krijgt om rechten te studeren.

Lees meer