Rudi Vervoort.
Photo News Rudi Vervoort.

N-VA stelt leiderschapskwaliteiten Brussels minister-president Rudi Vervoort in vraag: “Het regeringsschip lijkt stuurloos te zwalpen”

N-VA-fractievoorzitter Cieltje Van Achter en parlementsleden Mathias Vanden Borre en Gilles Verstraeten zijn allesbehalve tevreden over de manier waarop Brussels minister-president Rudi Vervoort zich opstelt tijdens de huidige gezondheidscrisis. Volgens hen wacht Vervoort te lang met het nemen van beslissingen en is hij niet betrokken genoeg. “De beelden van de recente rellen in Kuregem zijn de wereld rondgegaan en na de rellen gaf half politiek België een reactie. Behalve ‘de chef’ zelf. Rudi Vervoort was in geen velden te bespeuren.” 

De N-VA-fractie van het Brussels parlement is naar eigen zeggen allesbehalve tevreden over de manier waarop Brussels minister-president Rudi Vervoort zich de laatste tijd opstelde. Hij zou niet doortastend genoeg optreden. “In crisistijden staan leiders op. We stellen vast dat de leiderschapskwaliteiten van de Brusselse minister-president in deze coronacrisis afwezig zijn. Het regeringsschip lijkt stuurloos te zwalpen, is laat in het nemen van beslissingen en krijgt de Brusselse gemeenten niet op één lijn.”

Nationale Veiligheidsraad

De fractie haalt onder meer de Nationale Veiligheidsraad van afgelopen vrijdag naar boven. “Elke minister-president nam het woord. Ook de Duitstalige Oliver Paasch. Wie dat niet deed en volkomen afwezig leek, was de Brusselse minister-president Rudi Vervoort”, meent fractievoorzitter Cieltje Van Achter. “Fysiek mag hij dan wel aanwezig geweest zijn op de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad, gehoord hebben we hem niet. Al zeven jaar is de heer Vervoort Minister-President van ons gewest, maar nog steeds neemt hij te weinig de leiding. We zien of horen hem zelden. De 19 Brusselse gemeenten en burgemeesters vullen eigengereid de lacune. Wij hebben de indruk dat onze minister-president niet eens probeert om in deze crisis de 19 gemeenten op één lijn te krijgen.” 

Minister-president Vervoort slaagt er niet in doortastend op te treden en talmt met het nemen van steunmaatregelen voor de vele Brusselse bedrijven

Gilles Verstraeten

Maar ook de betrokkenheid van Vervoort bij de recente rellen in Kuregem die ontstonden na de politieachtervolging, doen de gemoederen hoog oplaaien. “De beelden zijn de wereld rondgegaan en na de rellen gaf half politiek België een reactie. Behalve ‘de chef’ zelf”, zegt Mathias Vanden Borre. “Rudi Vervoort was in geen velden te bespeuren. Dus sprongen anderen in dat vacuüm. Staatssecretaris Pascal Smet (Sp.a) bijvoorbeeld. Hij legde de schuld bij de politie en zei nadien zich ‘misbegrepen’ te voelen. Het is nochtans zo klaar als een klontje dat minister-president Vervoort zelf had moeten reageren op deze rellen in zijn gewest. Hij heeft als minister-president een aantal belangrijke veiligheidsbevoegdheden: sinds de Zesde Staatshervorming moet de minister-president instaan voor het verzekeren van de openbare orde, noodplanning en crisisbeheer in Brussel.” 

Geen doortastend optreden

Daarnaast zou Vervoort volgens de fractie te lang wachten met het nemen van beslissingen, “Terwijl de Vlaamse regering reeds op 19 maart een economisch relancecomité met specialisten oprichtte”, voegt Gilles Verstraeten daar nog aan toe. “In plaats daarvan is de regering nog steeds aan het nadenken over overbruggingssteunmaatregelen. Minister-president Vervoort slaagt er niet in doortastend op te treden en talmt met het nemen van steunmaatregelen voor de vele Brusselse bedrijven.”

“Stilaan stellen velen zich de vraag: ‘Waar is Rudi?’, en ‘Wat is er aan de hand?’ Wij Brusselaars zuchten vaak dat het niet vooruitgaat in ons gewest. Maar als de leider niet aan de kar trekt en 19 burgemeesters hun goesting kunnen blijven doen, zullen we hier helaas nog lang blijven stilstaan”, besluit  Van Achter.

Lees meer